AKT XVII − Piirainen edustajakokouksen avajaisissa: AKT:n vahvuus löytyy liikkeen sisältä

14.6.2018

AKT:n edustajakokouksen avajaisissa Tampereella puhunut puheenjohtaja Marko Piirainen painotti avauspuheessaan liiton sisäisen yhtenäisyyden ja solidaarisuuden merkitystä.

− Liikkeemme merkittävä vahvuus ja voima on sisäinen yhtenäisyys ja sopimusalojemme keskinäinen solidaarisuus. Jos emme puhalla yhteen hiileen, asetetut tavoitteemme eivät vuoren varmasti toteudu.

Pysyvät ja kokoaikaiset työt

Avauspuheessaan Piirainen käsitteli myös AKT:n tavoitteita ja totesi AKT:n vastustavan työelämän heikennyksiä. 

− AKT tavoittelee jäsenilleen myös tulevaisuudessa kokoaikaisia, pysyviä työsuhteita sekä vastustaa perusteetonta osa-aikaistamista, vuokratyövoiman käyttöä ja työtehtävien ulkoistamispyrkimyksiä. 

Piirainen nosti esille myös Kuljetusliitot KL ry:n perustamisen ja kuvasi sitä prosessiksi, jossa kymmeniä vuosia tavoiteltu kuljetusliittojen yhteistyön tiivistyminen saatettiin vihdoin maaliin.

Tulevaisuuden haasteet

Tulevaisuuden haasteista hän nosti esille järjestämistyön, digitalisaation ja kansainvälisyyden. Kansainvälisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tärkeyttä korostavat mm. EU:n vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön.

− Maailma on globaali ja työ sekä tekijät liikkuvat nopeasti maasta toiseen. Meidän tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaisessa maassa noudatetaan paikallisia työehtosopimusten minimiehtoja sekä estää sosiaalinen dumppaus. 

Digitalisaatiossa AKT voi joko vastustaa kehitystä, seurata sitä sivusta tai vaikuttaa siihen. Hänestä ainoa oikea tapa on vaikuttaminen ja sitä kautta turvata jäsenten työpaikkoja ja työntekijöiden oikeuksia. 

Järjestämistyöhön on Piiraisen mukaan panostettava entistä lujemmin.   − Tämän kautta voimme vahvistaa paikallista edunvalvontaa, kun saamme työpaikoille lisää jäseniä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja.
 


AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen.

 


Päivitetty: 5.6.2019