Myös järjestäytymättömän työnantajan on tunnustettava luottamusmiehen asema

13.4.2022

Pirkanmaan käräjäoikeus on antamallaan tuomiolla ratkaissut kysymyksen onko järjestäytymättömän työnantajan tunnustettava työntekijöiden keskuudestaan valitseman edustajan luottamusmiesasema, kuten työehtosopimus edellyttää. 

AKT:n jäsen oli nostanut liiton avustamana kanteen työnantajaa vastaan vaatien, että työnantajan on tunnustettava yrityksessä valitun luottamusmiehen asema ja annettava tälle työehtosopimuksen mukaiset oikeudet toimia työssään.  

Työnantajan näkemys oli, että asemaa ei tarvitse tunnustaa, sillä laki mahdollistaisi vain luottamusvaltuutetun valinnan ja että luottamusmiehen valinta olisi tapahtunut virheellisin perustein. 

Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi 12.4.2022 antamallaan tuomiolla työntekijän vaatimukset kokonaisuudessaan ja vahvisti, että luottamusmiehen valinta sitoo myös järjestäytymätöntä työnantajaa. 

- Tämä tuomio vahvistaa järjestäytyneen ay-liikkeen asemaa työmarkkinakentällä, sillä jäsenten vahva edunvalvonta lähtee aina työpaikoilla tapahtuvasta edunvalvonnasta, kommentoi AKT:n asiantuntijalakimies, varatuomari Jukka Siurua tuomiota.

Lisätietoja:

Jukka Siurua 
asiantuntijalakimies, varatuomari
p. 09 6131 1223
jukka.siurua@akt.fi


Päivitetty: 14.4.2022