Palkankorotukset ahtausliikkeiden toimihenkilöille

28.2.2022

Hallitus hyväksyi perjantaina 25.2.2022 satamien toimihenkilöiden allekirjoituspöytäkirjat. Finnsteve-yhtiöillä, Steveco Oy:llä sekä Oy Hacklin Port Service Ab:llä palkkoja korotetaan 1.3.2022 tai sitä lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 % yleiskorotuksella.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.11.2022 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 prosentilla.

Työehtosopimus uudistettiin ajalle 1.3.2022 - 28.2.2023. 


Päivitetty: 28.2.2022