Palkkataulukot julkaistu uusista, sovituista autoliikenteen työehtosopimuksista

3.3.2023

AKT sai 28.2. solmittua kuorma-autoalan, säiliöauto- ja öljytuotealan sekä terminaalitoiminta-alan työehtosopimukset. Niiden palkkataulukot on nyt julkaistu. Tuloksissa tärkeitä ovat paitsi neljässä erässä tulevat 1,5 prosentin korotukset, myös niiden ajoitus. Lisäksi työtaistelulla osoitettiin, ettei työnantajan esittämille sopimuksien heikennysesityksille anneta periksi.

Tällä tes-kierroksella yksi olennaisista asioista on, mitä työehtosopimuksissa ei ole. Toisin sanoen, mitä työnantajaosapuolen tavoittelemia ja neuvottelupöytään tuomia ehdotuksia saatiin karsittua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi pekkasiin liittyvät kysymykset. 

- Tietyt työntekijöiden tavoittelemat asiat asettuivat neuvottelujen vaakakupissa näin: kilon punnus työntekijän puolella, kymmenen kiloa työnantajalla. Eli tavoitteiden saaminen olisi toisaalla vienyt paljon enemmän, kuvailee edunvalvontapäällikkö Harri Pasanen.

- Työnantajan raskaat heikennystavoitteet saatiin torjuttua, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko painottaa. Ne sisälsivät työaikoihin, pekkasvapaisiin ja sosiaalimääräyksiin liittyviä heikennyksiä.

Kuorma-autoalan, terminaalitoimintaa koskevaan sekä säiliöauto- ja öljytuotealaa koskevaan työehtosopimuksiin saatiin sovintoesitys 28.2.2023. Ammattialajaostojen esityksen mukaisesti AKT:n hallitus hyväksyi sovintoesityksen, joten aloille on syntynyt uudet työehtosopimukset.

Sopimuskausi on 28.2.2023- 31.1.2025.

Yleiskorotukset

Vuonna 2023

Palkkoja korotetaan 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia.
Palkkoja korotetaan 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia.

Vuonna 2024

Palkkoja korotetaan 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia.
Palkkoja korotetaan 1.10.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia.

Työehtosopimuksen taulukkopalkkojen korotukset

Vuonna 2023

Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä yleiskorotuksen ajankohdasta lukien.

Vuonna 2024

Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä yleiskorotuksen ajankohdasta lukien.

Palkkojen korotusajankohdasta johtuva yhden prosentin kustannusvaikutus

Sopimukset eivät sisällä kertaerää, mutta kertaerää vastaava 1 prosentin palkkoja korottava kustannusvaikutus johtuu palkankorotusten ajankohdasta. Ensimmäinen korotus tulee voimaan heti sopimuskauden alussa.

Linkit palkkataulukoihin

Kuorma-autoala

Säiliö- ja öljytuoteala

Terminaaliala


Päivitetty: 3.3.2023