Raideammattilaiset ja Veturimiesten liitto tyrmistyivät VR:n yt-neuvotteluista

28.8.2015

VR Yhtymä Oyj on tänään ilmoittanut käynnistävänsä VR:n historian suurimman yt-prosessin, joka koskee kaukojunien matkustajaliikennettä ja sen tukitoimintoja. Syinä junavuorojen, kunnossapidon ja henkilöstön vähentämiseen on halpabussiliikenteen tuoma kilpailu sekä valtion päätös leikata junien ostoliikenteen määrärahoja 12,3 miljoonalla eurolla vuodessa.  15.9. alkavan yt-menettelyn piirissä on 2800 henkilöä. Henkilöstön vähennystarpeeksi on ilmoitettu 570 työntekijää.

Erityisesti valtion ostoliikenne määrärahojen raju leikkaus ja sen kohdentaminen kokonaisuudessaan junaliikenteeseen, uhkaa johtaa kokonaisten rataosien liikenteen lakkauttamiseen ja liikenneyhteyksien merkittävään heikentymiseen, erityisesti Etelä-Suomen ulkopuolella.

- On täysin käsittämätöntä, että valtio kurittaa rautateitä suuntaamalla ostoliikenteen määrärahojen leikkauksen kokonaisuudessaan raiteille. Jos leikkaukset toteutetaan nyt suunnitellulla tavalla, ne johtavat rautateiden henkilöliikenteen lakkauttamiseen kokonaan useilla rataosilla. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia liikennejärjestelmässä ja maakuntien liikenneyhteydet uhkaavat heikentyä merkittävästi, erityisesti ruuhkasuomen ulkopuolella. Liikenne- ja viestintäministerin olisi pikaisesti tehtävä asiassa uudelleenarvio, toteaa Veturimiesliiton puheenjohtaja Risto Elonen.

Ostoliikenteen kohdistuvan leikkausuhan lisäksi VR lakkauttaa reilusti yli kolmekymmentä junavuoroa muilta rataosuuksilta, joilla liikenne on markkinaehtoista. Leikkaukset kohdistuvat matkustajaliikenteessä suoraan työssä oleviin, kuten konduktööreihin ja veturinkuljettajiin, mutta myös kaluston kunnossapitohenkilöstöön konepajoilla ja varikoilla.
- Tämä yt on koko VR:n historian suurin ja sen inhimilliset vaikutukset ovat koko Suomenkin mittakaavassa suuret. On välttämätöntä, että jokaisen yt-menettelyssä irtisanotuksi joutuvan ihmisen tilanne käydään läpi riittävässä ajassa ja pehmeitä keinoja hyödyntäen, yhdessä neuvotteluosapuolten kanssa. VR:llä on käytössä ns. laajennettu muutosturva, mitä pitää vielä täydentää. Irtisanotuksi joutuvien henkilöiden asiat tulee hoitaa siten, että jokaisen ihmisen osalta varmasti käydään läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot, toteaa Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Vesa Mauriala.

Mikäli valtio toteuttaa junien ostoliikenteen määrärahojen leikkauksen budjettiriihen linjaustensa mukaisesti, kokonaisten rataosien junaliikenteen lakkautukset ovat tosiasia ja henkilöstön irtisanomiset toteutuvat täysimääräisesti. Mikäli valtio uudelleen arvioi ostoliikenteen leikkauksia, jäävät myös henkilöstövaikutukset hieman vähäisemmiksi ja maakuntien rautateiden henkilöliikenne voi jatkua.
Valtio lisää nyt omalla toiminnallaan työttömyyttä samaan aikaan, kun ministerit julistavat, että työtä ja työpaikkoja olisi luotava lisää. Tarkoitus ja oma toiminta eivät kohtaa millään lailla, toteaa Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Vesa Mauriala.

Ammattiliitot vetoavat valtion omistajaohjauksesta vastaavaan pääministeri Juha Sipilään, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriin sekä valtiovarainministeri Alexander Stubbiin, jotta ostoliikenteen leikkausten vaikutuksia Suomen liikennejärjestelmään voitaisiin vielä arvioida uudelleen.


Päivitetty: 5.6.2019