Saarto satamissa päättyy – Paperiliitto ja UPM päässeet sopimukseen

22.4.2022

AKT:n hallitus päätti alkuvuodesta tukea Paperiliiton työtaistelua ja aloitti saarron Suomen satamissa 24.1.2022. Saarron aikana ahtaajat eivät käsitelleet UPM:n paperia ja sellua.

Koska alalle on nyt saatu myös työntekijäosapuolta tyydyttävä ratkaisu, saarrosta voidaan luopua. 

Paperiliiton tavoitteena oli pitää alan työehdot yhtenevinä ja nyt hyväksytyssä ratkaisussa tavoite toteutuu, vaikka mallin taustalla on yrityskohtainen sopiminen. Olennaista on myös se, etteivät työnantajan vaatimukset ns. talkootunneista eli mittavasta työajanlisäyksestä ilman korvausta toteutuneet.

Työtaistelussa oli kyse laajemmin ay-liikkeen oikeudesta puolustaa työehtoja ja järjestäytynyttä neuvotteluoikeutta, joten saatuun tulokseen voidaan olla tyytyväisiä ja saarto siksi purkaa välittömästi.


Päivitetty: 22.4.2022