SAK: Paikallisen sopimisen laajentaminen uhkaa johtaa palkka-aleen

15.10.2015

SAK edellyttää, ettei paikallisen sopimisen laajentaminen johda yrityskohtaisiin palkanalennuksiin. 

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK painottaa, että uhka palkka-alesta on todellinen, jos paikallista sopimista laajennetaan pakolla niin, että yritykset voivat sopia alakohtaisia työehtosopimuksia (tes) matalammista palkoista.
 
–    Työehdoista tehtäisiin osa hintakilpailua. Seurauksena on palkkadumppaus ja palkansaajien turvan rapautuminen, painottaa SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen.    
 
SAK muistuttaa, että 95 prosenttia Suomessa toimivista yrityksistä työllistää alle kymmenen henkilöä. SAK:laisilla aloilla tällaisissa yrityksissä on korkeintaan puolella luottamusmies tai vastaava henkilöstönedustaja.
 
–    Miten paikallinen sopiminen toteutetaan näillä työpaikoilla? Edellytämme, että paikallista sopimista laajennettaessa ei puututa työehtosopimusten yleissitovuuteen. Työehtosopimuksissa työntekijä- ja työnantajaliitot määrittävät mistä ja miten paikallisesti voidaan sopia, tähdentää Tukiainen.
 
SAK on valmis lisäämään järjestäytymättömien yritysten mahdollisuuksia sopia paikallisesti muun muassa työajoista. SAK korostaa, että paikallinen sopiminen ei kehity pakolla, vaan vapaaehtoisesti neuvottelemalla.
 
–    Samalla on varmistettava, että järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat samat velvollisuudet kuin järjestäytyneitä. Luottamusmiesten oikeudet tulee taata ja erimielisyyksien ratkaisemiseen on oltava selkeät menettelytavat, painottaa Tukiainen.

–    Parhaimmillaan paikallinen sopiminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Sen onnistuminen edellyttää ehdottomasti luottamusmiesten mahdollisuutta vaikuttaa neuvotteluissa. Tavoitetta tukee Hietalan selvityksen malli työrauhan siirtämisestä yrityksiin, ammattiliittojen kanneoikeus ja henkilöstöedustuksen vahvistaminen hallinnossa.
 
SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen korostaa, että hallitusohjelmassa on kovat kirjaukset paikallisen sopimisen laajentamisesta ja työehtojen heikentämisestä.

–    Työehtoehtosopimuksia palkansaajien vähimmäistyöehtojen takaajana ei saa jatkossakaan vaarantaa.


Päivitetty: 5.6.2019