SAK:n edustajakokous käynnistyi sopimisen korostamisella

6.6.2016

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly korostivat SAK:n 19. edustajakokouksen avauksessa sopimisen merkitystä. 

SAK:n todennäköisesti viimeiseksi jäävä edustajakokous alkoi tänään. Kuvassa AKT:n edustajia, etualalla Timo Haapakoski, Anita Hellman ja Tom Hemming.

 

SAK:n todennäköisesti viimeiseksi jäävän edustajakokouksen avajaisissa puhunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö vertasi tervehdyspuheessaan nykyistä taantumaa 1990-luvun lamaan. Hän toimi laman aikana mm. valtiovarainministerinä. Niinistön mukaan tärkeä merkitys lamasta selviämisellä tuolloin oli työmarkkinajärjestön sopimuksilla, joiden avulla saatiin yhteiskuntaan ennalta-arvattavuutta ja luottamusta. Samanlaisia elementtejä hän näki myös nykyisessä sopimustilanteessa.

Kilpailukykysopimuksen moittijoita hän muistutti, että kalkki on ollut karvasta pöydän molemmilla puolin. Niinistö pohti myös asenteiden merkitystä ja peräsi työelämään luovuutta, vastuun ja velvollisuuden kantoa sekä kohtuutta. Niinistö muistutti, että viisas työnantaja antaa työntekijälle vapautta ja tilaa, mikä on luovuuden edellytys.

Myös SAK:n väistyvä puheenjohtaja Lauri Lyly korosti sopimisen merkitystä, ja miten vaikeistakin tilanteista on neuvottelemalla päästy hyvään lopputulokseen. Hän korosti myös pohjoismaisen hyvinvoinnin vakautta ja turvallisuutta. Hänestä sopimusyhteiskunta ja toimiva kolmikanta ovat parasta vastalääkkeitä myös ääriliikkeille, jotka saavat käyttövoimansa syrjäytymisestä ja yhteiskunnan eriarvoisuudesta.

SAK:n roolin Lyly määritti yhteiskunnan ydinpelaajaksi. Tulevaisuuden haasteina hän näki mm. tuottavuuden nousun, joka on edellytys oikeudenmukaisille yleiskorotuksille.
-Erityisesti työpaikoilla tuottavuuden kehittämisestä pitää tehdä yksi yhteistyön kulmakivi, totesi Lyly.

AKT:llä on SAK:n edustajakokouksessa 14 edustajaa. AKT:n edustajat ovat Vili-Petteri Adamsson, Timo Haapakoski, Anita Hellman, Tom Hemming, Pertti Honkanen, Kai Laaksonen, Kauko Lipponen, Jape Lovén, Markku Mäntysaari, Harri Pasanen, Marko Piirainen, Arto Sorvali, Esa Tuominen ja Päivi Viljasalo. SLSY:n edustajana kokouksessa on Anu Karjalainen. Kaikkiaan kokouksessa on 259 kokousedustajaa.

Adamssonilta muutosesitys SAK:n sääntöihin

 

AKT:n hallituksen jäsen Vili-Petteri Adamsson esitti muutoksia SAK:n edustajiston ylimääräisen kokouksen koollekutsumisaikaan ja päätösvaltaan.

 

AKT:n Vili-Petteri Adamsson teki muutosesityksen SAK:n sääntöuudistuksen pohjaesitykseen. Hän esitti, että ylimääräisen edustajiston kokouksen koollekutsumisen vähimmäisaika nostetaan kolmesta kuuteen päivään. Hän ihmetteli, miten kolme päivän varoitusajalla varmistetaan kentän äänen kuuluminen tai miten varmistetaan keikkatyöläisen kokouskutsun saanti tai töiden järjestäminen. 

Adamssonin toinen muutosesitys koski SAK:n sääntöjen muuttamista. Pohjaesityksessä myös ylimääräinen edustajisto saisi oikeuden muuttaa sääntöjä. Adamsson esitti, että sääntöjä saadaan muuttaa ainoastaan varsinaisessa edustajiston kokouksessa kahdella kolmasosalla annetuista äänistä ja että päätös keskusjärjestön purkamisesta on tehtävä varsinaisessa edustajiston kokouksessa kolmen neljänosan enemmistöllä annetuista äänistä.
-Mikä sääntömuutos voi tarvita nopeamman käsittelyn kuin puolen vuoden välein kokoontuvan edustajiston, kysyi Adamsson.

Sääntömuutosesitys menee vaalivaliokunnan käsittelyyn.

SAK:n edustajakokous jatkuu Tampereella tiistaina mm. henkilövalinnoilla.
Lisää edustajakokouksesta www.sak.fi


Päivitetty: 5.6.2019