SAK aloittaa yt-neuvottelut – tavoitteena strategian ja toiminnan uudistaminen

5.9.2016

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintansa uudistamiseksi.


Tuotannollis - taloudellisista syistä käynnistettävät neuvottelut perustuvat edustajakokouksen päätöksiin järjestön lähivuosien toiminnasta ja liittojen keskusjärjestölle maksaman jäsenmaksun alentamisesta.
 
SAK:n uudistamisen suuntaviivoiksi edustajakokous on asettanut keväällä päättyneen uuden palkansaajakeskusjärjestön perustamishankkeen tavoitteet.
 
–    Päivittämällä strategiamme vastaamme työelämässä ja yhteiskunnassa käynnissä olevaan murrokseen. Yhteiskuntavaikuttamisen terävöittäminen, kyky reagoida uuteen työhön ja työn teon muutoksiin sekä työehtosopimusjärjestelmän vahvistaminen ovat keskiössä, puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa.
 
Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja kaikkia toimintoja. Alustavan arvion mukaan mahdollinen vähennystarve on enintään kymmenen henkilötyövuotta. SAK:n palveluksessa on tällä hetkellä 90 työntekijää. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö edustaa 20:ntä ammattiliittoa ja noin miljoonaa palkansaajaa. SAK:laiset liitot solmivat työehtosopimuksia teollisuudessa, julkisella sektorilla, kuljetuksessa sekä yksityisissä palveluissa ja kulttuurialalla.
 


Päivitetty: 5.6.2019