SAK:n tutkimus: Osa-aikainen on aina valmis tulemaan töihin

27.4.2015

Vastentahtoisesti osa-aikaisesti työskentelevien arki on karua, ilmenee SAK:n tekemästä haastattelututkimuksesta. He ovat työnantajan joustovara, jonka on oltava aina valmis tulemaan töihin.

Vastentahtoisesti osa-aikaisena työskentelevät palvelualan työntekijät kokevat olevansa kuin heittopussi tai käsipari, jota liikutellaan työpisteeltä toiselle.

– Puhutaan käsipareista, ei ihmisistä. Jos ei käsipareja ole tarpeeksi, niin kassoille tulee ruuhkaa, toteaa tutkimukseen osallistunut kaupan alan työntekijä.

Moni vastentahtoisesti osa-aikaisesti työskentelevistä kokee, etteivät työnantaja tai vakituiset työntekijät arvosta heitä. Epävarmassa työtilanteessa olevan työntekijän on siedettävä esimerkiksi epäasiallista käytöstä, jotta hän saa jatkossa työtä.

– Keittiöpäällikkö kähmii kuulemma yhdessä paikassa. Jos sanoo ei, niin sitten ei olekaan enää tunteja, kertoo ravintola-alan työntekijä.

SAK:n tekemä tutkimus osoittaa, että joustavuudesta huolimatta osa-aikatyöntekijän toimeentulo on kiven alla. Tulot rakentuvat yleensä pienistä puroista, joista yksi on päätoimi, ja toimeentuloa täydentävät useiden työnantajien antamat keikkaluontoiset työtehtävät.

SAK: Osa-aikaisuudelle oltava hyvät perusteet
SAK katsoo, että työntekijä tarvitsee aina varmuuden vähimmäisansioista. Osa-aikaisuudelle on myös oltava hyväksyttävät perusteet, eikä se saisi olla vain työnantajan keinottelua.

– Usein työnantaja haluaa minimoida työkustannuksia eli työn hintaa, kun hän teettää osa-aikatyötä tai palkkaa työntekijöitä nollatyösopimuksilla. Kysynnän vaihtelut ja epävarmuus työn määrästä siirretään näin työntekijän harteille, selventää SAK:n työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen.

SAK:n päälakimiehen Timo Koskinen mielestä nollatyösuhteisten ongelma on jo niin laaja, että asiaan tulisi puuttua lainsäädännössä. Työmarkkinajärjestöt ovat pyrkineet löytämään useassa työryhmässä ratkaisua osa-aikatyön ja nollatyösuhteisten ongelmiin.

– Osa-aikaisten ongelman ratkeaminen ei ole kiinni työntekijäpuolen tai virkamiehistön asenteista. Kaipaisinkin enemmän perusteluita, miksi yrittäjäriskin viimekätinen kantaja pitää olla juuri osa-aikainen nollatyöntekijä, ihmettelee päälakimies Timo Koskinen.

SAK toteutti Maaginen sana: käsipari – Tutkimus vastentahtoisesta osa-aikatyöstä -tutkimuksen vuonna 2013, ja sitä varten haastateltiin 22 palvelualan työntekijää eri puolilla Suomea.


Päivitetty: 5.6.2019