SAK: Pienituloisille ja työttömille raskain taakka

28.5.2015

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly painottaa, että suurtyöttömyyden Suomessa hallitusohjelman isot leikkaukset työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen ovat kohtuuttomia.

–      Kun työtä ei ole tarjolla, on epäreilua heikentää entisestään työttömäksi joutuneen toimeentuloa. Työvoimapolitiikka tarvitsee lisää voimavaroja, jotta työttömyysaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. 

 

Yhteiskuntasopimus voi syntyä vain neuvottelemalla ja tasapainoisemmasta lähtöasetelmasta.

–      Tehty hallitusohjelma leikkauksineen hankaloittaa sopimuksen synnyttämistä, koska hallitus on määritellyt yksipuolisesti sopimuksen tavoitteet ja keskeisen sisällön. Hallitus tarjoaa näin järjestöille työelämäkonsultin roolia. Yhteiskuntasopimus voi syntyä vain neuvottelemalla ja sopimalla. Nyt näyttää siltä, että sopimuksen valmistelu tai muukaan työelämäasioiden käsittely ei ole aitoa kolmikantavalmistelua.

SAK:n puheenjohtaja huomauttaa, että menosopeutusten toteuttaminen vain leikkaamalla ilman veronkiristyksiä on epäsolidaarinen ratkaisu, jossa pienituloiset kantavat raskaimman kuorman.

–      Missä näkyy parempiosaisten osallistuminen taloustalkoisiin?

Lyly painottaa, että SAK on erittäin huolissaan suurista ammattilisiin koulutukseen ja päivähoitoon kohdistuvista leikkauksista. 

SAK on tyytyväinen hallituksen sitoutumiseen eläkesopimukseen kokonaisuutena, myös työttömyysturvan lisäpäiviin eli ikääntyneiden pidempään työttömyyspäivärahaan. 

Lyly muistuttaa kuitenkin, että työelämää ja ansiosidonnaista sosiaaliturvaa koskevat asiat on valmisteltava kolmikantaisesti. 

–      Sopimusten yleissitovuus on säilytettävä. Kyse on palkansaajille tärkeistä periaatteista, joiden tulee olla voimassa kaikissa olosuhteissa.


Päivitetty: 5.6.2019