SAK:n Lyly: Yhteiskuntasopimuksen maali syksyssä 2016

8.8.2015

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly arvioi, että yhteiskuntasopimukselle on nyt hieman paremmat lähtökohdat kuin vielä keväällä. 
-       Näin siksi, että neuvoteltavien asioiden listaa valmistellaan työmarkkinajärjestöjen kesken. Sopimuksen mahdollinen maali on kuitenkin vasta syksyllä 2016.

 
-       Jos neuvotteluprosessiin lähdetään, vasta reilun vuoden päästä nähdään, onko valmistelluista asioista synnytettävissä nyt yhteiskuntasopimukseksi kutsuttu työmarkkinasopimus, Lyly linjasi Sähköliiton Volttipäivillä lauantaina Oulussa.
 
Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön hallitus kokoontuu maanantaina käsittelemään tilannetta ja ottamaan kantaa mahdollisen sopimuksen valmisteluun.
 
-       SAK valmistelee parhaillaan listaa neuvoteltavista asioista. Tärkeää on huomata, että kilpailukyky ei muodostu vain palkoista, sillä merkittäviä tekijöitä ovat myös yritysten tuotevalikoima, osaaminen ja innovaatiot. Lisäksi työelämän laatu, johtaminen ja erityisesti investoinnit vaikuttavat kykyymme pärjätä globaaleilla markkinoilla.
 
Lyly muistuttaa, että Suomi elää juuri nyt investointilamassa ja peräänkuuluttaa yritysten investointihalukkuutta.
 
-       Yritysten ja omistajien olisi nyt otettava enemmän vastuuta yhteiskuntasopimuksen toteutumisesta. Sopimusta ei synny, jos sitä tehdään liiaksi palkansaajien kustannuksella ja jos yritykset ja niiden omistajat eivät sitoudu sopimukseen riittävästi omilla toimillaan.
 
-       Hyvin palkatut yritysjohtajat voisivat esimerkiksi kilpailla siitä, kenen yritys investoi Suomeen enemmän eikä siitä, kuka arvostelee Suomea eniten.

-       Prosessin onnistumisen kannalta oleellista on myös, että hallituksen ohjelmassaan mainitsemat työelämän lainsäädäntömuutokset, työttömyysturvan leikkaukset ja paikallisen sopimisen uudistukset valmistellaan yhteiskuntasopimuksen yhteydessä, Lyly painottaa.
 
Vaikka yhteiskuntasopimuksen synnyttäminen näyttää SAK:n puheenjohtajan mielestä tällä hetkellä vaikealta, hän pitää hyvänä, että työmarkkinajärjestöt osallistuvat keskeisesti sen valmisteluun.
 
-       Aikaa on riittävästi, kun maan hallituksen on tarkoitus keväällä 2017 arvioida, synnyttikö prosessi riittävän parannuksen Suomen kilpailukykyyn.


Päivitetty: 5.6.2019