SAK budjettiriihestä:Aktiivimallin poistuminen on helpotus työttömille

18.9.2019

Odotusten mukaisesti Rinteen hallituksen ensimmäinen budjetti keskittyi toimeenpanemaan hallitusohjelmassa sovittuja päätöksiä. Isommat päätökset työllisyystoimista jäivät hallitusohjelman mukaisesti ensi kevään kehysriiheen.

 

Hallitus päätti budjettiriihessään kumota aktiivimallin 1.1.2020 alkaen.

– Aktiivimalli on koettu epäoikeudenmukaiseksi ja siitä luopuminen on iso helpotus työttömille. SAK:n tavoite aktiivimallin korvaamisesta työttömyysturvan uudistamisella etenee, iloitsee SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Budjettiriihessä linjattiin työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistamisesta. Palkkatuen uudistaminen, työttömien yksilölliset palvelut sekä karenssien uudistaminen ja kohtuullistaminen ovat tärkeitä askeleita kohti Pohjoismaista työllisyyden hoitoa.
– Työvoimapalveluihin suunnatut lisärahat ovat kuitenkin vaatimattomia suhteessa tarpeeseen. Ilman riittäviä resursseja työttömien yksilöllinen kohtaaminen ja tukeminen jää haaveeksi, huomauttaa Kaukoranta.

Työllisyyskehityksessä avainasemassa on työvoiman osaaminen ja ammatillisen koulutuksen laatu. EK:n suhdannebarometrissakin keskeiseksi kasvun esteeksi on noussut puute ammattityövoimasta. Viime vaalikaudella koulutusleikkaukset osuivat pahiten ammatilliseen koulutukseen.
– Budjettiesityksessä esitetyt hallitusohjelman mukaiset lisäsatsaukset ammatilliseen koulutukseen on askel oikeaan suuntaan. Tulevaisuudessa pelkät kertaluontoiset rahat eivät kuitenkaan riitä, vaan ammatillisen koulutuksen kestävä rahoitus on turvattava pysyvästi.

Budjetti sisältää pienituloisten kannalta hankalia korotuksia valmisteveroihin, mutta ne on tasapainotettu pieni- ja keskituloisille suunnatuilla veronkevennyksillä sekä etuusparannuksilla.

Elvytykseen täytyy olla valmis

Etupainotteisesti toteutettavien menolisäysten takia budjetin finanssipoliittinen viritys on elvyttävä. Kireämpikin finanssipoliittinen linja olisi nykyisessä suhdannetilanteessa ollut perusteltu, mutta heikkenevät suhdannenäkymät ovat vahvistaneet argumentteja elvytyksen puolesta.

Kaukorannan mielestä hallituksen ei pidä pelätä elvyttävää finanssipolitiikka, jos kansainvälinen talous kääntyy laskuun.
– Taantuman uhatessa työttömyyttä on torjuttava ottamalla täysimääräisesti käyttöön hallitusohjelman meno- ja veroelvytyksen mahdollistavat kirjaukset.

Myös yksityiset investoinnit liikkeelle

Tuleva talouskasvu rakentuu nyt tehtävien investointien varaan. Hallitus pyrkii kannustamaan yrityksiä investoimaan laajalla investointipaketilla, joka sisältää suorien tukien ja investointien lisäksi poisto-oikeuksia laajentamista ja uuden tutkimusyhteistyön verokannusteen.

– Hallitus on oikealla asialla houkutellessaan investoimaan, mutta uusien verotukien sijaan vaikuttavampaa olisi keskittyä suoriin satsauksiin tutkimus- ja innovaatiotukiin ja infrainvestointeihin. Tällaisilla julkisilla investoinneilla voidaan houkutella myös yksityistä rahaa liikkeelle.

 


Päivitetty: 18.9.2019