SAK: Maan hallitus vaarantaa työmarkkinarauhan

28.6.2018

SAK vaatii hallitusta vetämään pois nuorten ja pienillä työpaikoilla työskentelevien asemaa heikentävät lakiesitykset. SAK:n jäsenliitot ovat varautuneet järeisiinkin toimiin, jos esitykset tuodaan eduskuntaan hyväksyttäviksi.

– Hallitus näivettää työntekijöiden turvaa esityksillä, joiden työllisyysvaikutukset ovat epävarmoja ja lähes olemattomia. Kehnosta ja yksipuolisesta valmistelusta huolimatta hallitus on lähettämässä lakiesitykset lausuntokierrokselle kesken kesälomakauden, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ihmettelee.

Hallituspuolueet sopivat kehysriihessä alle 30-vuotiaiden työttömien perusteettomien määräaikaisuuksien sallimisesta ja alle 20 hengen yritysten työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä. Lakiesityksiä on valmisteltu hätäisesti ja työmarkkinajärjestöjen oikeutettuja huolia kuulematta.

SAK:n hallitus keskusteli torstaina työlainsäädännön heikennysesityksistä ja järjestöllisistä toimista. Järjestön hallitus pitää vastuuttomana maan hallituksen aikeita viedä työsuhdeturvan heikennysesitykset eteenpäin lomailevien suomalaisten selän takana.

– SAK tulee pitämään huolen siitä, etteivät ihmisiä työpaikan koon tai iän perusteella syrjivät lakiesitykset jää kesänkään aikana pimentoon. Jos ehdotukset etenevät lausuntokierroksen jälkeen eduskuntaan, ovat SAK:laiset ammattiliitot valmiita ryhtymään työpaikkakohtaisiin toimiin, puheenjohtaja Eloranta toteaa.

SAK:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 13. elokuuta, jonka jälkeen liitot tekevät päätökset järjestöllisistä toimista omissa kokouksissaan. Suomen suurimman palkansaajajärjestön hallitus kokoontuu syksyn aikana säännöllisesti arvioimaan tilannetta ja järjestöllisten toimien laajuutta.

Aktiivimalli kakkonen uhkaa lisätä työttömien eriarvoistumista

Ylimääräiseen kokoukseen kutsuttu SAK:n hallitus kävi läpi myös esitystä työttömyysturvan karenssien uudistamisesta ja omaehtoisen työnhaun mallista eli aktiivimalli kakkosesta. SAK näkee aktiivimalli kakkosessa merkittävän vaaran työttömien eriarvoistumisen lisääntymiselle.

– Työttömien osaaminen ja mahdollisuudet hakea vaadittuja työpaikkoja vaihtelevat huomattavasti iästä, ammatista, koulutuksesta ja asuinpaikasta riippuen. Maakuntien kyky ja halu tarjota työttömille palveluita tulevat pitkälti riippumaan rahoituksesta ja poliittisesta tahdosta, Jarkko Eloranta toteaa.

SAK ihmettelee, miksi hallitus haluaa edelleen rangaista ihmisiä siitä, ettei heille sopivaa työtä löydy aktiivisesta työnhausta huolimatta. Aktiivimalli ykkönen ja kakkonen muodostavat yhdessä järjettömän monimutkaisen sanktioiden kokonaisuuden, vaikka hallituksen esitykseen sisältyykin karenssien porrastaminen ja lieventäminen – pitkälti SAK:n aktiivisen vaikuttamisen ja kampanjatoimien johdosta.

– Maan hallituksen pitää nyt panostaa työttömien palveluihin, ei byrokratian lisäämiseen. Olemme siinä mielellään hallituksen apuna: julkaisimme jo helmikuussa ensimmäiset ehdotuksemme SAK:n työllistymismallista, joka kannustaa työtöntä henkilökohtaisilla ja yksilöllisillä palveluilla, puheenjohtaja Eloranta sanoo.

Jarkko Elorannan haastattelupyynnöt
Viestinnän asiantuntija Pauli Vento, puh. 040 522 3611


Päivitetty: 5.6.2019