SAK:n edustajisto: Yhdessä työehtojen heikennyksiä vastaan

22.11.2019

SAK:n edustajiston päätöslausuma

Käynnissä oleva neuvottelukierros on alkanut myrskyisästi työnantajien esitettyä rajuja heikennystavoitteita eri työehtosopimuspöydissä. Tämä on johtanut siihen, että alle kuukausi ensimmäisten sopimusten umpeutumisen jälkeen maassamme on käynnissä useita lakkoja ja ylityökieltoja. Työnantaja on selkeästi lähtenyt romuttamaan sekä suomalaisia työehtoja että suomalaista työmarkkinamallia.

Jokaisella työntekijällä on oltava oikeus riittävään palkkaan. Ay-liikkeen perustehtävä on taata jokaiselle toimeentulo, joka mahdollistaa normaalin elämän. Parantuneesta taloudellisesta tilanteesta kuuluu osuus myös työntekijöille ja ilmaisen työn tekemisen on loputtava. Vaatimuksemme on, että kiky-tunneista on sopimuksissa päästävä eroon.

SAK:lla on ollut haasteita sopimuspoliittisten tavoitteiden edistämisessä, ja se on osaltaan avannut oven työehtojen shoppailulle. Työnantaja pyrkii siirtämään useilla aloilla työntekijöitä halvemman työehtosopimuksen piiriin. Tämä on torjuttava tarvittaessa kovinkin ottein. Nyt jos koskaan liittojen yhteistyön on oltava vahvaa. 
Sopimusshoppailu estetään parhaiten yhteistyöllä ja keskinäisellä luottamuksella. SAK:n edustajisto vaatii, että sopimusshoppailun mahdollistavaan työlainsäädäntöön puututaan jo tällä hallituskaudella ja tarvittavat muutokset tehdään tämän epäoikeudenmukaisen ilmiön saattamiseksi historiaan.

Aktiivimallista luopuminen on maan hallitukselta järkiratkaisu. Yhteinen viestimme torilla niin poliitikoille kuin laajasti julkisuuteen on vihdoin kuultu ja ymmärretty. Tässä voimme sanoa onnistuneemme. Työttömien toimeentuloa kurjistanutta mallia ei jää kukaan kaipaamaan.  

Työllisyyden edistäminen on kaikkien etu ja siihen myös SAK on sitoutunut. Työttömien toimeentulon leikkaaminen ei lisää työllisyyttä. SAK on vastustanut ja vastustaa työttömyysturvan porrastusta. Heikommassa asemassa olevien työttömien kiusaamisesta on tultava loppu.

Työttömyysturvan tulee olla töihin ja koulutukseen kannustavaa. Työttömien tukeminen osaamisensa kehittämiseen johtaisi pidempikestoisiin tuloksiin kuin turvan leikkaaminen. Kepin tarjoamisen sijaan nyt on keskityttävä toimeentulon turvaamiseen ja työttömien henkilökohtaisen ohjauksen parantamiseen. 

 

 

 

 

 


Päivitetty: 22.11.2019