Ääni sopimisen ja luottamusyhteiskunnan puolesta

23.11.2018

Seuraavissa eduskuntavaaleissa äänestetään Suomen suunnasta. Jatketaanko nykyisen hallituksen linjalla jolla lisätään vastakkainasettelua, heikennetään työehtoja ja leikataan työttömiltä, vai rakennetaanko yhdessä sopien luottamusyhteiskuntaa, jossa kaikkien ääni kuuluu?

Sopimiseen perustuva luottamusyhteiskunta on ammattiyhdistysliikkeen valinta, mutta tällä vaalikaudella on osoitettu, että palkansaajat osaavat tarvittaessa myös taistella.

Nykyisen hallituksen haluttomuus kuunnella työntekijöiden ääntä on pakottanut meidät huutamaan. Kansa kokoontui toreille sankoin joukoin vastustamaan ensin työehtoja heikentäviä pakkolakeja ja sitten työttömiä kurittavaa aktiivimallia. Syksyllä jouduimme puolustamaan työntekijöiden työsuhdeturvaa jopa poliittisilla työtaisteluilla. Joukkovoiman avulla saimme hallituksen kääntämään kurssiaan.

Kevään eduskuntavaalien jälkeen haluamme hallituksen, joka kuulee palkansaajien äänen myös ilman megafoneja ja tuhansien ihmisten mielenosoituksia. Tarvitsemme hallituksen, joka kunnioittaa kolmikantaa ja sopimusyhteiskuntaa.

Kolmikanta ei ole mikään suomalainen keksintö, vaan sillä on pitkät kansainväliset perinteet. Ensi vuonna 100 vuotta täyttävä työelämän pelisääntöjä asettava YK:n alainen Kansainvälinen työjärjestö ILO perustuu kolmikantaiseen päätöksentekoon. Paras tapa kunnioittaa tätä juhlavuotta on palata hyväksi osoittautuneeseen sopimiseen perustuvaan malliin myös Suomessa.

Järjestäytymällä parempaa työelämää

Hyvä työelämä perustuu jatkossakin korkeaan järjestäytymisasteeseen, sopimisen vapauteen ja palkansaajien oikeuteen käyttää tarvittaessa painostuskeinoja.

Työssä jaksaminen edellyttää reilua työtä ja sopimista. Työsuhdeturva, vakaa työ, hyvät työolot, kunnon palkka ja inhimillisesti joustava työelämä auttavat jaksamaan ja luovat uskoa tulevaisuuteen.

Järjestäytyminen ja työehdoista sopiminen ovat paras keino vastata nuorten kohtaamaan työelämän epävarmuuteen sekä esimerkiksi alustatalouden, nollatuntisopimusten ja vuokratyön aiheuttamiin epäkohtiin, jotka uhkaavat synnyttää kahdet työmarkkinat. Järjestäytymisen edistäminen yli liittorajojen on meidän yhteinen tehtävä.

Keväällä äänestämme sankoin joukoin paremman työelämän ja hyvinvointivaltion puolesta. Jos emme äänestä, niin muut päättävät meidän puolestamme. Tämän vaalikauden kokemukset osoittavat, ettei vastakkainasettelun aika todellakaan ole ohi. Meillä ei ole varaa nukkua vaaleissa, koska siitä seuraisi taas unettomia öitä työmarkkinoilla.

 


Päivitetty: 5.6.2019