SAK:n edustajiston viesti hallitukselle: Työehtojen heikennysten aika on ohi

25.5.2018

Suomen suurimman palkansaajajärjestön edustajisto tuomitsee jyrkästi hallituksen nuoriin kohdistamat heikennykset. Se vaatii hallitusta vetämään pois kehysriihen esityksen, joka mahdollistaisi määräaikaisen työsuhteen solmimisen ilman perusteita, jos palkattava on vähintään kolme kuukautta työttömänä ollut alle 30-vuotias nuori.

– On järjetöntä politiikkaa näivettää nuorten tulevaisuudenuskoa maassa, jossa väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja nuoret ikäluokat pienenevät.

Kiljavan opistolla kokoontunut SAK:n edustajisto peräänkuuluttaa politiikan suunnanmuutosta. Nykyinen hallitus on politisoinut työmarkkinakysymykset ja pyrkii yksipuolisesti sanelemaan työelämän uudistusten suunnan – työnantajien suosiollisella tuella.

– Seuraavan hallituksen politiikan pitää perustua ammattiyhdistysliikkeen arvoille: oikeudenmukaisuudelle, heikoimmista huolehtimiselle ja yhdessä sopimiselle. SAK:n edustajisto kehottaa työntekijöitä äänestämään seuraavissa vaaleissa näiden arvojen puolesta.

Edustajisto on SAK:n ylin päättävä elin. Se kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa.

SAK:n edustajiston päätöslausuma 25. toukokuuta 2018:

SAK:n edustajisto: Työelämän heikennykset saavat jo riittää

Kuluva hallituskausi on osoittanut, että yhteiskuntaa halutaan nyt kehittää vahvimpien ehdoilla. Politiikkaa on leimannut leikkausvimma, joka kohdistuu varsinkin koulutukseen, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon ja työehtoihin.

Tästä vimmasta ovat saaneet kohtuuttomasti kärsiä etenkin nuoret. Nyt hallitus tarjoaa nuorille vielä muita palkansaajia huonommat työehdot, kun se on ajamassa alle 30-vuotiaiden työttömien perusteettomia määräaikaisia työsuhteita.

SAK tuomitsee jyrkästi hallituksen nuoriin kohdistamat heikennykset. Ne rikkovat räikeästi ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä. On järjetöntä politiikkaa näivettää nuorten tulevaisuudenuskoa maassa, jossa väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja nuoret ikäluokat pienenevät.

SAK:n edustajiston viesti hallitukselle on: Älkää tuoko enää yhtään työntekijöiden ja työttömien asemaa heikentävää esitystä eduskuntaan.

Vastuu nuorten ammatillisesta kouluttamisesta on koulutusreformin myötä sysätty työpaikkojen harteille. Työpaikoilla on suuri huoli siitä, miten vastuusta käytännössä selvitään: Miten taataan arvostelun yhdenvertaisuus, saako opiskelija tarpeeksi laaja-alaiset tiedot ja taidot ja miten muut työntekijät suoriutuvat roolistaan kouluttajina ja arvioijina. Entä miten tämä huomioidaan työpaikkaohjaajien palkassa ja ajankäytössä?

Työnantajien on otettava sosiaalinen vastuu työntekijöistään koko työuran ajan. Työntekijöiden osaamisesta on huolehdittava ja ikääntyneille ja osatyökykyisille on luotava edellytykset jatkaa työelämässä työkykyjohtamista vahvistamalla.

Politiikkaan tarvitaan suunnanmuutos

Hallitus on politisoinut työmarkkinakysymykset ja pyrkii yksipuolisesti sanelemaan työelämän uudistusten suunnan – työnantajien suosiollisella tuella. SAK:n edustajiston mielestä nyt tarvitaan uusi suunta: sopimisen tie.

Seuraavan hallituksen politiikan pitää perustua ammattiyhdistysliikkeen arvoille: oikeudenmukaisuudelle, heikoimmista huolehtimiselle ja yhdessä sopimiselle. SAK:n edustajisto kehottaa työntekijöitä äänestämään seuraavissa vaaleissa näiden arvojen puolesta.

Hallituksen harjoittama työntekijöiden väheksyntä on luonut otollista maaperää aikeille horjuttaa ammattiyhdistysliikkeen asemaa. Politiikan ja yrittäjäjärjestöjen piiristä nousee jatkuvalla syötöllä toinen toistaan poskettomampia ehdotuksia, joiden tavoitteena on sysätä palkansaajajärjestöt sivuun niistä pöydistä, joissa sovitaan työehtoja koskevasta sääntelystä. Ehdotusten tavoitteena on romuttaa Suomen sopimiseen perustuva työmarkkinamalli ja siirtyä työnantajien yksipuoliseen saneluvaltaan.

Ay-liikkeen voima perustuu yhteiseen tekemiseen. Seuraavilla työehtosopimuskierroksilla tiivistämme yhteistyötä entisestään ja lisäämme koordinaatiota SAK:n ja ammattiliittojen kesken.

Suomalaisen yhteiskunnan peruskivi on jatkossakin luottamus. SAK haluaa rakentaa uutta ja positiivista Suomea, jossa ihmisiä autetaan ja kannustetaan eteenpäin.

[Alkuperäinen uutinen]


SAK:n edustajiston puheenjohtajisto Kiljavan opistolla 25.5.2018. Kuva: Pauli Vento

 


Päivitetty: 5.6.2019