SAK:n hallitus: Lakiesityksen perusteluissa vielä paljon kysymysmerkkejä

26.10.2018

SAK:n hallitus arvioi tänään maan hallituksen antamaa esitystä ns. irtisanomislaista. Se sisältää SAK:n ajamia asioita, kuten yrityksen henkilöstömäärän poistaminen irtisanomisen perusteista, lyhennys työttömyysturvan karenssiaikaan ja kolmikantainen valmistelu aktiivimallin vikojen korjaamiseksi.

- Tänään saaduista esityksen perusteluista löytyi kuitenkin elementtejä, joissa on vahvoja kaikuja eriarvoistavasta alkuperäisestä lakiesityksestä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta huomauttaa.

SAK:n hallitus edellyttääkin, että hallituksen työsopimuslakiesityksen perustelut valmistellaan kolmikantaisesti. Tämän lisäksi nykyisessä laissa todetut epäasiallisen irtisanomisen perusteet tulee säilyttää ennallaan.

- Tässä vaiheessa SAK päätti, että maan hallituksen esitys antaa edellytykset harkita työtaistelutoimien keskeyttämistä. Päätökset työtaistelujen jatkosta tekee kuitenkin liittojen hallinnot, Eloranta painottaa.

 SAK:n hallitus päätyi suosittelemaan jäsenliitoilleen, että ne käsittelevät hallituksen esityksen hallinnoissaan.

 - SAK arvio tilannetta lain valmistelun edetessä.


Päivitetty: 5.6.2019