SAK:n kannustava työllistymisturva täydentää myös keikkatyöntekijöiden toimeentuloa – palvelut turvan toinen puoli

11.1.2019

SAK haluaa uudistaa työttömyysturvan ja työttömien palvelut kokonaisuutena ja tarjoaa uudistustyön pohjaksi oman kannustavan työllistymisturvan mallinsa.

SAK:n kannustava työllistymisturva on yksinkertainen ja joustava työttömyyden aikainen toimeentuloturva, joka täydentää myös keikkatyötä tekevien toimeentuloa tarvittaessa.

Malli luottaa työttömään, mutta kannustaa samalla työntekoon. Turvan toisena puolena SAK:n mallissa ovat laadukkaat palvelut, jotka tukevat työttömän työnhakua, kouluttautumista ja työkykyä.

– Työttömyysturvan ja työttömien palveluiden ongelmien paikkailu ei enää riitä. Suomen työttömyysturva on uudistettava seuraavalla hallituskaudella kokonaisuutena eikä vain pienissä paloissa, kuten tähän saakka on tehty, SAK:n johtaja Saana Siekkinen painottaa.

– Samalla työttömien palveluihin on sijoitettava lisää voimavaroja niin, että voimme saavuttaa palveluidemme laadussa Ruotsia ja Tanskaa. Työttömien työkyvystä ja osaamisesta on pidettävä huolta.

SAK:n malli purkaa turhaa byrokratiaa, joka tekee nykyisestä järjestelmästä työttömälle monimutkaisen. Kannustavassa työllistymisturvassa työttömyysetuuksia on vain kaksi – ansioturva ja perusturva. Selkeyttä tuo myös omavastuupäivistä luopuminen.

Luottamus työttömään näkyy esimerkiksi karenssien kohtuullisuudessa: Karenssit ovat alussa lieviä ja kasvavat laiminlyönnin toistuessa. Työtön voi välttää ne korjaamalla laiminlyöntinsä tai olemalla esimerkiksi töissä, yrittäjänä, koulutuksessa tai muussa työllistymistä edistävässä palvelussa.

– Nykyisellään työtön voi menettää kuukauden tai kahden toimeentulon tahattoman laiminlyönnin vuoksi. Pelkkä varoitus ensimmäisellä kerralla riittää. Aktiivimalli on toinen esimerkki viime vuosien turhista muutoksista, jotka lisäävät pelkoa ja monimutkaistavat työttömyysturvaa, Saana Siekkinen huomauttaa.

Työajan tarkastelusta luopuminen parantaa keikkatyöntekijän toimeentuloa

Keikkatyöntekijöiden toimeentulon parantamiseksi SAK esittää muun muassa työajan tarkastelusta luopumista työttömyysturvassa sekä palkkatyön ja yrittäjyyden välisen eron selkeyttämistä.

Kannustavassa työllistymisturvassa työajan tarkastelusta luovuttaisiin sekä sovitellun päivärahan maksamisessa että työssäoloehdon tarkastelussa.

– Monet keikkatyöntekijät kokevat joutuneensa byrokratialoukkuun, jossa toimeentulon turvaaminen edellyttää lukemattomien selvitysten toimittamista eri tahoille. Tulevaisuudessa etuuden kannalta kaikki olennaiset tiedot olisi saatava automaattisesti vuoden alussa käyttöön tulleesta tulorekisteristä, Saana Siekkinen toteaa.


Päivitetty: 5.6.2019