SAK:n kulttuuriapurahat 2016 - hakemus AKT:lle 31.12. mennessä

5.10.2015

SAK kulttuurirahasto julistaa vuoden 2016 apurahat haettaviksi. Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät.
Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti taidepainotteisia kulttuuriharrastuksia.

Hakusovellus ja ohjeet löytyvät 1.11.2015 alkaen Kansan Sivistysrahaston nettipalvelusta www.sivistysrahasto.fi. Netissä täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 31.12.2015 mennessä osoitteeseen AKT ry, Esa Tuominen, PL 313, 00531 Helsinki.

SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston yhteydessä erikoisrahastona. Jos hakijan ammattiliitolla on oma rahasto KSR:ssä, käsitellään hakemus myös
sen apurahoja jaettaessa ilman eri hakemusta. Apurahojen saajien nimet julkaistaan SAK:n nettipalvelussa www.sak.fi huhtikuun 2016 puolessavälissä. Päätöksestä ilmoitetaan saajalle myös henkilökohtaisesti.


Päivitetty: 5.6.2019