SAK:n kysely vahvistaa epäilyt: Aktiivimalli on työttömyysturvan leikkuri – kärsijöinä erityisesti yli 55-vuotiaat työttömät

17.12.2018

SAK:n ja Teollisuusliiton kyselyjen mukaan vain alle kolmannes työttömistä (30 %) on pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot tämän vuoden aikana. Viidennes on saanut ehdot täytettyä jollain tarkastelujaksolla. Kyselyihin vastasi yhteensä lähes 6 000 SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsentä.

Suurimpia syitä ehdon täyttymättömyyteen ovat hankaluus saada työtä ja palvelujen puute. Vaikein tilanne on Pohjois-Suomessa asuvilla ja yli 55-vuotiailla työttömillä.

– Vastaajien mukaan aktiivimallin ehtojen täyttäminen ei onnistu, sillä työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi. Myöskään työllistämispalveluja ei ole riittävästi tarjolla, sanoo SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen.

Erityisesti Pohjois-Suomessa, pienemmissä taajamissa ja maaseudulla aktiivisuusehdon täyttäminen on vaikeaa.

Reilu kolmannes (37 %) vastaajista on tehnyt palkkatyötä ehdon täyttämiseksi ja vajaa kolmannes (30 %) on osallistunut koulutukseen, valmennukseen tai johonkin muuhun työllistymispalveluun. Vain yksi prosentti on yrittänyt täyttää ehdon yrittäjätoiminnalla.

Työttömät kokevat aktiivimallin vaikeaselkoiseksi ja nöyryyttäväksi

Työttömyyskassojen jäsenet pitävät aktiivimallia vaikeaselkoisena. Vastaajista jopa 10 prosenttia ei osannut sanoa, onko hän saanut täytettyä aktiivimallin ehdot ja 29 prosenttia ei tiennyt, kuinka monta aktiivisuusjaksoa hänellä on vuoden aikana ollut.
Valtaosa vastanneista (73 %) on sitä mieltä, että aktiivimallin kaltainen työttömyysturvan leikkaaminen ei aktivoi työttömiä työnhakuun tai työllistämispalveluihin. Sen lisäksi avovastauksista käy ilmi, että työttömät kokevat aktiivimallin rangaistuksena, turhana ja aikaa vievänä byrokratiana sekä ihmisarvoa alentavana ja nöyryyttävänä toimena.

Erityisen ongelmallista vastaajien mielestä on, että huolimatta aktiivisesta työnhausta, työttömyysturvaa leikataan.

– Yli 55-vuotiaat kertovat, että he eivät saa töitä, eikä heitä oteta koulutukseen, koska työnantajien mielestä he ovat jo liian vanhoja. Aktiivimalli onkin heille pelkkä työttömyysturvan leikkaus jo ennestään pienistä tuloista.

SAK on vaatinut aktiivimallin perumista, työttömyysturvan karenssien lieventämistä ja työttömien palvelujen lisäämistä.

– Olemme ehdottaneet, että jokaiselle työttömälle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Työttömällä pitää myös olla mahdollisuus halutessaan tapaamiseen TE-toimiston virkailijan kanssa, Saana Siekkinen sanoo.

SAK julkistaa tammikuussa oman ehdotuksensa työttömyysturvan uudistamiseksi. Samassa yhteydessä julkistetaan työttömien avovastauksista tehty analyysi.

Selviytymiskeinoina sinnittely, vastarinta ja periksi antaminen

Teollisuusliiton kyselystä käy ilmi, että pyrkimys täyttää aktiivimallin ehdot ajavat työttömät käyttämään erilaisia selviytymiskeinoja. Näitä ovat muun muassa sinnittely ja periksi antaminen sekä vastarinta, jolloin työtön ei edes yritä täyttää aktiivimallin ehtoja.

– Aktiivisuusehdot täyttävät työt on löydetty suhteilla tai omin voimin, mutta pidempiaikaisia töitä ei monellekaan ole tarjolla. TE-toimisto tarjoaa lähinnä vain koulutusta ja kursseja, ja niitäkin vain osalle työttömistä, sanoo Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.

Teollisuusliiton kysely tehtiin lokakuussa ja siihen vastasi 2 704 Teollisuuden työttömyyskassan jäsentä. SAK:n kysely tehtiin marraskuussa ja siihen vastasi 3 148

SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsentä. Tässä kyselyssä ei ollut mukana Teollisuuden työttömyyskassan jäseniä.

SAK:n kyselyn tarkemmat tulokset:

https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/miten-aktiivimalli-toimii

Teollisuusliiton kyselyn tarkempia tuloksia Tekijä-lehdestä:

https://tekijalehti.fi/2018/11/29/aktiivimallikysely/

 


Päivitetty: 5.6.2019