SAK:n Lyly: EK:n käsissä yhteinen työmarkkinaratkaisu

7.12.2015


SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly painottaa, että Elinkeinoelämän keskusliiton ja maan hallituksen käsissä on nyt aloite neuvottelujen jatkamiseksi sekä pakkolakien ja ehdollisten leikkausten poistamiseksi.

– EK:lla ei näytä olevan intressiä tulla neuvottelupöytään, ennen kuin pakkolakipaketti on vedetty pois, huomauttaa SAK:n maanantaina aamupäivällä kokoontunut hallitus.

Lauri Lyly muistuttaa, että Suomi tarvitsee edelleen työllisyyttä tukevan työmarkkinaratkaisun.

Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön hallitus totesi, että SAK:n esittämä neuvottelutarjous on ollut voimassa tähän päivään asti.

– Tästä eteenpäin SAK arvioi osaltaan uudelleen myös tavoitteensa, jos neuvottelut jossain vaiheessa alkaisivat uudelleen.

– Jos neuvottelutulos aikanaan syntyy, on sen merkitystä ja kattavuutta tarkasteltava vallitsevan työmarkkinakäytännön mukaisesti eli lopullisen kattavuuden perusteella, Lyly tähdentää.

SAK:n hallitus muistutti myös, että se edellyttää selkeää näkymää hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisen lainsäädäntövalmistelun jatkumisesta työelämään ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa.

Maan hallituksen kaavailemia pakkolakeja SAK ei hyväksy, sillä toteutuessaan ne kohdistuisivat eri palkansaajaryhmiin eri tavoin ja pahimmillaan ne pienentäisivät palkkatuloja sadoilla euroilla.

– Pakottavat lait sekoittavat ensi vuoden syksyn työmarkkinakierrosta. Lisäksi liitot huomioivat pakkolakien vaikutukset asettaessaan tavoitteensa seuraavalle sopimuskierrokselle.

Järjestö on valmistautunut kutsumaan liittojen keskeiset luottamusmiehet keskustelemaan työmarkkinatilanteesta Tampereelle 23. tammikuuta.

Maan hallituksen pakkolaeilla työehtoihin kaavailemat heikennykset: http://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/muut-julkaisut-ja-liitteet/kilpailukykya-reiluin-ehdoin-2015-10-23

 


Päivitetty: 5.6.2019