SAK:n Saana Siekkinen: EK ylistää kampanjassaan sanelemaansa hallitusohjelmaa

8.11.2023

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tällä viikolla aloittanut mainoskampanjan, jossa se perustelee ja kehuu Orpon-Purran hallituksen ohjelman hyvyyttä.

– Mainoskampanjassa todistellaan hallitusohjelman erinomaisuutta. Kenellekään ei varmaan ole tämän jälkeen epäselvää, mistä suunnasta Orpo-Purran hallitusohjelman sisältö on tullut, SAK:n johtaja Saana Siekkinen toteaa.

Työttömyysturvan tarkastelu vaillinainen ja osin harhaanjohtava

Siekkinen ihmettelee, miksi Suomea muihin Pohjoismaihin vertaavassa EK:n kampanjassa Suomen työttömyysturvaa verrataan pelkästään Ruotsin työttömyysturvaan.

– Tarkoitushakuisesti EK unohtaa propagandaansa sopimattoman Tanskan työttömyysturvan. Tanskassa työttömyysturva on sekä kestoltaan että tasoltaan Suomea parempi. Mielenkiintoista kyllä, siellä kattava ansiosidonnainen työttömyysturva ei estä korkeaa työllisyyttä.

Saana Siekkisen mukaan EK:n vertailu Ruotsiinkin on vähintään ylimalkainen. Siellä ansioturvan taso on suurella osalla selkeästi korkeampi kuin Suomessa.

Suomi on ankara työttömäksi joutuville

Siekkinen korostaa, että pohjoismainen vertailu ei tue hallituksen suunnitelmia heikentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

– Orpon-Purran hallituksen suurin työttömyysturvan leikkaus on turvan porrastaminen. Ensimmäinen porras alaspäin tulisi jo kahden kuukauden jälkeen ja vähentäisi turvaa 20 prosenttia. Ruotsissa porrastus tulee reilun 9 kuukauden eli 200 työttömyyspäivän jälkeen ja on 10 prosenttia.

Työttömyysturvaan on Suomessa tulossa lukuisia muitakin heikennyksiä.

– Suomessa työttömäksi joutuvan omavastuupäivien määrää ollaan nostamassa viidestä seitsemään. Ruotsissa omavastuupäivien määrä alennettiin juuri kahteen ja Tanskassa niitä ei ole lainkaan. Kaiken kaikkiaan Suomessa ansioturvan tasoa ollaan laskemassa rajusti alemmaksi kuin Ruotsissa, puhumattakaan Tanskasta, johtaja Saana Siekkinen muistuttaa.

SAK on jo aiemmin muistuttanut, että eri maiden järjestelmien vertaaminen ei ole yksinkertaista. Uudistuksia tehdään aina maan omista lähtökohdista.

– Suomessakin olisi syytä miettiä sosiaaliturvaan ja työelämän kehittämiseen liittyvien ratkaisujen tekemistä meidän omista lähtökohdistamme. Turvan kehittämisessä pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi väestön vanheneminen ja osaavan työvoiman saatavuus, jotka EK:kin mainitsee kampanjassaan. Sosiaaliturvan leikkaukset ja työlainsäädännön kiristykset eivät näihin haasteisiin vastaa mitenkään, Siekkinen toteaa.


Päivitetty: 8.11.2023