SAK:n Tukiainen:Työnantajat vähättelevät nollatyösopimusten ongelmia

5.3.2015

SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen vaatii työnantajajärjestöjä rajoittamaan nollatyösopimusten käyttöä yrityksissä.

Tilastokeskuksen tänään julkaisema tilasto osoittaa, että jo noin 83 000 palkansaajalla on nollasopimus. Määrä on huomattavasti aikaisempia arvioita suurempi, vaikka luku ei edes sisällä niitä työntekijöitä, joilla nollatyösuhde on projekti- tai sivutyö.

Nollatyösopimuksissa työntekijälle ei ole määritelty vähimmäistyöaikaa. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan varsinkin osa-aikaiset nollatyöntekijät kaipaisivat lisätunteja työnantajalta: reilusti yli puolet heistä oli tätä mieltä.

Tukiaisen mukaan kyse on usein keinottelusta työntekijän kustannuksella.

– Nollatyösopimuksen avulla työnantaja voi kiertää esimerkiksi irtisanomisaikaan liittyviä velvollisuuksiaan. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja muut työnantajajärjestöt ovat tähän saakka vähätelleet ongelmaa, vaikka se koskee jo neljää prosenttia palkansaajista ja rapauttaa luottamusta työelämän pelisääntöihin.

Eniten nollatyösopimuksella työskenteleviä on kaupan, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan aloilla. Enemmistö nollatyösuhteisista, 57 prosenttia, on naisia.

Tukiainen muistuttaa, että tuoreen TNS Gallupin kyselytutkimuksen mukaan yrittäjistäkin melkein puolet eli 45 prosenttia on valmiita kieltämään nollatyösopimukset ja vain reilu kolmannes kannattaa niitä.

– Siksikin on hämmästyttävää, miten nuivasti EK on suhtautunut nollatyösuhteiden epäkohtien korjaamiseen esimerkiksi pian työnsä päättävässä työelämän sääntelytyöryhmässä.

Työntekijälle nollatyösopimus merkitsee usein jatkuvaa epätietoisuutta siitä, riittävätkö työtunnit ja palkka elämiseen. Epävarmat tulot ja epäsäännölliset työtunnit vaikeuttavat muun muassa lainan saamista, vuokra-asunnon hankintaa ja lasten päivähoidon järjestämistä.

– Käytännössä yritykset siirtävät nollatyösopimusten kautta osan riskistään työntekijöille, SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja huomauttaa.

Matti Tukiainen pitää tärkeänä, että Tilastokeskus jatkaa nollatyösuhteisten määrän seuraamista osana säännöllistä tilastointiaan.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö kannattaa Operaatio Vakiduunin kansalaisaloitetta nollatyösopimusten kieltämiseksi. Kansalaisaloitteessa lainsäädäntöä halutaan muuttaa niin, että osa-aikaisessa työsuhteessa viikoittainen työaika on vähintään 18 tuntia. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos työntekijä haluaa sitä itse.


Päivitetty: 5.6.2019