SAK: Palkankorotuksia tarvitaan deflaation estämiseksi

13.1.2015

SAK on huolissaan koko euroaluetta ja Suomea uhkaavasta deflaatiokierteen vaarasta. Pääekonomisti Olli Kosken mukaan palkansaajien ostovoimasta on siksi pidettävä huolta. 

– Deflaation uhatessa ehdotukset palkkojen tai sosiaaliturvan alentamisesta ovat haitallisia. Pelkkä kilpailukyvyn tai valtion velan tuijottaminen ei riitä, vaan talouskasvun edellytyksistä on huolehdittava laajemmin. 

Deflaatiokierteessä hintojen alenemiseen vastataan palkkojen alentamisella, joka johtaa hintojen uuteen alentamiseen. Kuluttajat ja investoijat lykkäävät päätöksiään halvempien hintojen toivossa. 

Deflaation oloissa velat kasvavat suhteessa tuloihin, mikä johtaisi asuntovelallisten maksuvaikeuksiin ja heikentäisi investointien kannattavuutta. 

– Deflaatiokierre on estettävä, jotta vältytään talouden jähmettymiseltä, Koski sanoo. 

Palkansaajien ostovoimasta huolehdittava 

Palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima on supistunut nyt kaksi vuotta peräkkäin. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tänään julkaistun raportin mukaan lähivuosienkin näkymät ovat poikkeuksellisen heikot. 

Olli Koski peräänkuuluttaa keinoja, jotka parantavat kilpailukykyä ja samalla ylläpitävät palkansaajien ostovoimaa. 

– Maltilliset palkankorotukset ja työn verotukseen kohdennetut kevennykset ovat yksi tie. Ne edellyttävät kuitenkin julkisen talouden vahvistamista rakenteellisin uudistuksin. 

SAK:n eduskuntavaalitavoitteiden yhtenä pääteemana on tuottavuuden parantaminen, joka osaltaan korjaa kilpailukykyä. Tuottavuutta voidaan SAK:n mukaan parantaa myös reilulla kilpailulla, laadukkaalla koulutuksella ja tehokkaalla innovaatiojärjestelmällä. 

Valtioneuvoston kanslian nimittämä Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta koostuu työmarkkinajärjestöjen ja valtiovarainministeriön edustajista sekä muun muassa Suomen Pankkia ja MTK:ta edustavista pysyvistä jäsenistä. Toimikunta laatii taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja sekä päätöksentekoa varten.

 


Päivitetty: 5.6.2019