SAK: Teknologiateollisuuden ratkaisu on kovat keinot pehmeässä paketissa

25.3.2021

Teknologiateollisuus puhuu yhteistyöstä, mutta tavoite on poistaa työehtosopimuksen yleissitovuus alalta.

Teknologiateollisuus ry ilmoitti tänään perustavansa työnantajajärjestön ja siirtävänsä työehtosopimusten neuvottelutoiminnan sinne. Teknologiateollisuus ry keskittyy vaikuttamiseen ja paikallisen sopimisen valitsevien yritysten edunvalvontaan.

- Tässä haetaan nyt sopimusjärjestelmän murentamista. Juuri alakohtaiset valtakunnalliset työehtosopimukset muodostavat työmarkkinoiden sopimisen perustan. Ne luovat vakautta ja ennustettavuutta palkansaajille ja yrityksille, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.  

Jos Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenmäärä jäisi pieneksi, niin valtakunnallisen työehtosopimuksen yleissitovuus voisi lakata. Teknologiateollisuuden ratkaisun ilmeinen tavoite onkin poistaa työehtosopimuksen yleissitovuus alalta.  

SAK kokee ristiriitaiseksi, että Teknologiateollisuus puhuu yhteistyöstä, mutta ilmoittaa kuitenkin, että työnantajat päättävät jatkossa, tehdäänkö heidän yrityksessään työehtosopimus vai ei.

- Työnantaja ei voi itse yksin päättää, tehdäänkö työehtosopimus vai ei. Järjestäytyneet palkansaajat ovat taistelleet sopimukset ja haluavat niistä pitää kiinni. SAK:n liittojen jäsenet toivovat työehtosopimuksilta yleiskorotuksia ja se on myös meidän tavoitteemme.  

- Millaista vastuuta Teknologiateollisuus kantaa alan yritysten ja työntekijöiden työehtojen tasosta? Isoissa yrityksissä, joissa järjestäytyminen ja luottamushenkilöt on valittu, ei liene suurta pelkoa työehtojen romahduksesta, mutta pienet yritykset ovat iso kysymysmerkki.  

Eloranta varoittaa, että paikallinen malli lisäisi palkkojen ja työehtojen eriytymistä.

- Tuntuukin, että tiedotustilaisuudessa moneen kertaa toistettu mantra siitä, ettei olla heikentämässä palkkatasoa tai työntekijän asemaa, on tarkoitettu enemmän rauhoitteluksi kuin todelliseksi tavoitteeksi.  


Päivitetty: 25.3.2021