SAK: TNS Gallup tutki: Työ kiilaa vaaliteemojen kärkeen – ei tukea heikennyksille

3.3.2015

Suomalaiset suhtautuvat talouden taantumassa työhön ja työelämään erityisen vakavasti.

SAK:n TNS Gallupilla tammikuussa teettämässä kyselyssä 46 prosenttia vastaajista piti erittäin tärkeänä äänestyspäätöksensä määrittäjänä ehdokkaan näkemyksiä työelämän kehittämisestä.

Enemmistö kyselyyn vastanneista suhtautuu kielteisesti talouden kasvun nimissä ehdotettuihin työelämän lisäjoustoihin.
Kaksi kolmesta jättäisi tukematta ehdokasta, joka kannattaa palkka-alea tai työaikojen pidentämistä: vastaajista 65 prosenttia ei hyväksy palkkojen alentamista eikä 66 prosenttia viikoittaisen työajan pidentämistä ilman palkan nostamista. 

Valtaosa suomalaisista eli 74 prosenttia jättäisi myös tukematta ehdokasta, joka sallii yritysten palkata henkilöstöä työehtosopimuksissa sovittua pienemmällä palkalla. Myös yrittäjistä 62 prosenttia ajattelee näin.

Työttömyysturvan heikentämisen tyrmäsi omalta kohdaltaan peräti 73 prosenttia vastaajista. Kaikkein kielteisemmin suhtauduttiin irtisanomissuojan poistamiseen. Useampi kuin neljä viidestä eli 82 prosenttia ei hyväksy kajoamista irtisanomissuojaan. Enemmistö vastaajista ei hyväksyisi yhtäkään heikennyksistä, jos ne kohdistuisivat häneen itseensä.

60 prosenttia äänestää varmasti – Kolmikannalle vahva tuki 

Tutkimukseen osallistuneista 60 prosenttia kertoi äänestävänsä varmasti ja 26 prosenttia melko varmasti. Keskimääräistä useampi toimihenkilö, yrittäjä ja eläkeläinen arvioi itsensä varmaksi äänestäjäksi. Työttömät, opiskelijat ja työväestöön kuuluvat sen sijaan suhtautuvat äänestämiseen selvästi epäilevämmin.
Selkeä enemmistö vastaajista painottaa, että työelämän pelisäännöistä on sovittava palkansaajien, työnantajan ja valtion kesken. Peräti 77 prosenttia suomalaisista jättäisi äänestämättä ehdokasta, jolle kolmikanta ei kelpaa.

Näkemys leikkaa läpi yhteiskunnan, kun muun muassa keskustaa tukevista näin ajattelee 71 prosenttia ja kokoomusta kannattavista 66 prosenttia.
Tutkimukseen haastateltiin 1 003 vastaajaa 12.–27. tammikuuta. Virhemarginaali on keskimäärin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Haastattelututkimuksen tiivistelmä

www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/muut-tutkimukset/sakn-aanestystutkimus-2015-2015-03-02
Kevään eduskuntavaalikampanjalla SAK haluaa innostaa suomalaisia äänestämään palkansaajille tärkeistä asioista. SAK:n maanantaina julkistamat kampanjatoimet: www.sak.fi/hyväätyötäSuomi. Aihetunniste #hyväätyötäSuomi


Päivitetty: 5.6.2019