SAK: Verianin kysely: Irtisanomisten helpottaminen ei saa suomalaisten hyväksyntää

5.3.2024

Puolet suomalaisista vastustaa hallituksen suunnitelmaa helpottaa työntekijöiden irtisanomista.

Kaaviokuva Irtisanomisen helpottamista koskevan kyselyn tuloksista

Kuva SAK.

Verianin tekemässä kyselyssä 50 prosenttia vastaajista kertoi vastustavansa hallituksen ehdotusta höllentää työnantajien mahdollisuuksia irtisanoa työntekijöitä. Ehdotusta kannatti 39 prosenttia vastaajista.

Orpon-Purran hallitus on helpottamassa työntekijöiden irtisanomisia niin, että henkilöön liittyvään irtisanomiseen riittää jatkossa pelkkä ”asiallinen syy”. Tällä hetkellä irtisanomiseen vaaditaan työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy.

Muutos tarkoittaa irtisanomiskynnyksen madaltamista ja heikompaa työsuhdeturvaa. Se voi johtaa siihen, että työntekijät eivät jatkossa uskalla nostaa esiin työpaikkansa ongelmia irtisanomisen pelossa.

Irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutukset ovat epäselviä. Työllisyyttä edistävien vaikutusten sijaan irtisanomissuojan heikentäminen on sen sijaan omiaan lisäämään työn psykososiaalista kuormitusta, jonka on todettu heikentävän tuottavuutta.

Niin sanottua potkulakia vastustaa Verianin kyselyssä SAK:laisten ammattiliittojen jäsenistä peräti 72 prosenttia. 

Kaaviokuva irtisanomisen helpottamista koskevasta kyselystä.

Kuva SAK.

Puoluekannatuksen mukaan vastustajia löytyy eniten vasemmistoliiton (85 %), SDP:n (81 %) ja vihreiden (67 %) kannattajien keskuudesta. Sen sijaan kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista yli puolet kannattaa potkulakia.

Kaaviokuva irtisanomisen helpottamista koskevan kyselyn tuloksista

Kuva SAK.

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista koskevan lakiesityksen valmistelua ei ole vielä aloitettu.

Lue myös: Paula Ilveskivi: Hallitus esittää irtisanomisperusteeksi jälleen pärstäkerrointa

SAK:n Verianilla teettämään kyselyyn vastasi 2 437 henkilöä, jotka edustavat Suomen täysi-ikäistä väestöä pois lukien Ahvenanmaalla asuvat. Kysely toteutettiin 3.–7.2.2024 ja sen tilastollinen virhemarginaali on noin 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.


Päivitetty: 5.3.2024