SMU hakee palvelukseensa Asiantuntijaa ja ITF-tarkastajaa

23.10.2020

Suomen Merimies-Unioni SMU ry hakee palvelukseensa kokopäivätoimista ASIANTUNTIJAA  Helsingin toimistoon ja  ITF-TARKASTAJAA.

Hakemukset asiantuntijan tehtävään on toimitettava 20.11.2020 mennessä ja ITF-tarkastajan tehtävään 10.12.2020 mennessä. Lisätietoja hausta smu.fi ja alla olevista linkeistä.

Asiantuntija tehtävän hakukriteerit

Asiantuntijan tehtävään kuuluu työskentely alan työ- ja sosiaalioikeudellisten kysymysten parissa mukaan lukien lainsäädännön valmistelu, työehtosopimusneuvottelut, jäsenistön neuvonta, luottamusmiesten koulutus sekä muita alan edunvalvontaan ja ammattiliiton toimintaan liittyviä tehtäviä.

Asiantuntijalta edellytetään oikeustieteellistä, merenkulun tai muuta sopivaa korkeakoulututkintoa, merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista.

På svenska

ITF-tarkastajan tehtävän hakukriteerit

ITF-tarkastajan tehtäviin kuuluu toteuttaa yhdessä muiden ITF-tarkastajien kanssa niin sanottua mukavuuslippulaivakampanjaa Suomessa. Kampanjassa seurataan ja kohennetaan alustarkastuksin ja muilla tavoin Suomen satamiin saapuvien ulkomaalaisten alusten miehistöjen työ- ja elinolosuhteita. ITF-tarkastajan tehtäviin kuuluu myös osallistua neuvotteluihin, jotka tähtäävät alusten miehistöjen työsuhteiden ehtoja määrittävien työehtosopimusten solmimiseen. Lisäksi ITF-tarkastaja avustaa muilla tavoin alusten miehistöjen jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa toteuttamisessa. 

ITF-tarkastajalta edellytetään merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten kielten sekä englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. ITF-tarkastajan tehtävän hoitaminen edellyttää myös sopeutumista epäsäännöllisiin työaikoihin sekä valmiutta matkustamiseen. Ajokortti on välttämätön. 

På svenska


Päivitetty: 23.10.2020