SOL sai vakavan huomautuksen

20.11.2015

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton hallitus on kokouksessaan 19.11. päättänyt antaa SOL Henkilöstöpalvelut Oy:lle vakavan huomautuksen toiminnastaan liittyen Postin työtaistelutilanteeseen.

HPL:n sääntöjen mukaan HPL:n hallitus voi antaa varoituksen tai erottaa jäsenyrityksen liitosta sääntörikkomuksen vuoksi. Koska SOL Henkilöstöpalvelut Oy ei ole toimittanut vuokratyöntekijöitä laillisen lakon alaisiin töihin, sääntörikkomusta ei ole toistaiseksi tapahtunut ja näin ollen varoitus tai liitosta erottaminen ei tule kyseeseen.

Vakava huomautus annetaan SOL Henkilöstöpalvelut Oy:lle piittaamattomuudesta HPL:n sääntöjä ja toimintaperiaatteita kohtaan, joihin SOL Henkilöstöpalvelut Oy on sitoutunut HPL:n jäsenyrityksenä.  

 

 


Päivitetty: 5.6.2019