Sovittelut ja lakot jatkuvat viikonlopulle

17.2.2023

AKT:n lakossa olevien alojen sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan toimistossa. Eri puolella Suomea jatkuvat samaan aikaan kuorma-auto-, säiliöauto- ja öljytuote-, sekä terminaalitoiminta-alan kuten myös ahtausalan lakot.

AKT sovittelee perjantaina 17.2. työnantajaliittojen sekä sovittelijoiden kanssa valtakunnansovittelijan toimistossa niin kuorma-auto-, säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimuksia samoin kuin ahtausalan sopimuksia. Neuvottelut jatkuvat todennäköisesti pitkälle iltaan.

Tiistaina 14.2. AKT joutui hylkäämään sovittelija Leo Suomaan tekemät sovintoehdotukset. Palkankorotukset olivat yksinkertaisesti liian pieniä. Kuorma-auto-, samoin kuin säiliöauto- ja öljytuote- sekä terminaalitoiminta-alan sovitteluehdotuksessa jäi ratkaisematta lisäksi huomattava määrä muitakin kysymyksiä.

- Sovintoehdotuksissa ei ollut otettu lainkaan huomioon tekstikohtaisia parannuksia, joita AKT oli tavoitellut, AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo.

Sovintoehdotuksista oli karsittu AKT:n tavoitteet, joilla otetaan huomioon työn kuormitusta, vaativuutta ja työolosuhteita. Sovintoehdotuksessa oli kuitenkin esimerkiksi säiliöauto- ja öljytuotealoilla työaikoihin liittyvä ratkaisu, jolla työnantaja voisi yksipuolisesti ja ilman painavaa syytä direktio-oikeudella muuttaa jo vahvistettuja työvuoroja, mikä hankaloittaa entisestään työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista kolmivuorotyössä. Toisena esimerkkinä ovat kuorma-autoalalla HCT-lisät, jotka on metrimäärärajauksin saatu koskettamaan nyt vain todella harvaa kuljettajaa. Autoliikenteen aloilla työpäivät ovat erittäin pitkiä ja raskaita. Työnantajaliitot ovat neuvotteluissa aktiivisesti ehdottaneet työehtoihin heikennyksiä ja sivuuttaneet työntekijöille olennaisia asioita.

- Autoliikenteen aloilla sovintoehdotuksissa oli karsittu tai ohitettu AKT:lle tärkeitä kysymyksiä, joilla olisi vaikutettu työntekijöiden työoloihin ja korvattu työn kuormitusta. Tämän lisäksi myös palkkaratkaisut olivat riittämättömiä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko linjaa. 

Ahtausalankin tiistainen sovintoehdotus jäi suoraan prosenteiltaan jo aiemmin teknologiateollisuuden aloilla sovitusta tasosta. Ahtaustyön osalta on aina huomioitava työn vaativuus, haastavat työajat ja työolosuhteet sekä työn vaarallisuus. Kokonaisuudessaan kaikki sovittelijalta tulleet ehdotukset olivat tasoltaan ja sisällöltään sellaisia, että AKT:n jaostot ja hallitus yksimielisesti hylkäsivät sovintoehdotukset. Sovintoehdotukset myös annettiin ennen näkemättömän kiireisellä aikataululla ja keskeneräisinä.

- AKT:n tavoite ei ole hankaloittaa suomalaisten arkea tai estää teollisuuden toimintaa. Lakkojen vaikutukset on kohdistettu työnantajaliittojen jäsenyrityksiin, Kokko alleviivaa.

Lakkoja meneillään, uusia lakkovaroituksia annettu

Koska sopua ei löytynyt, aloitettiin aiemmin tällä viikolla kuorma-auto-, säiliöauto- ja öljytuotealan lakot. Ellei sopua löydy ne päättyvät 21.2. puolilta öin kello 24. Terminaalitoiminta-alan lakko jatkuu 22.2. aamuun kello 6.00.

Tiistaina 14.2. annettiin myös lakkovaroituksia:

Kuorma-autoalan, huoltokorjaamoiden ja säiliöautoalan osalta lakko alkaa 1.3. klo 03.00 ja päättyy 8.3. klo 03.00.

Linja-autohenkilökunnan osalta lakko alkaa 1.3. klo 03.00 ja päättyy 10.3. klo 03.00.

Öljytuotealan osalta lakko alkaa 1.3. klo 05.00 ja päättyy 8.3. klo 05.00.

Terminaalitoimintaa koskeva lakko alkaa 1.3. klo 06.00 ja päättyy 8.3. klo 06.00.

Linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamojen osalta sovittelu jatkuu tiistaina 21.2.

AKT:n neuvottelujen etenemistä voi seurata osoitteessa akt.fi/neuvottelut.

 


Päivitetty: 17.2.2023