Toimenkuvamuutoksia AKT:n työehtosopimusvastuisiin työehto- ja järjestöosastolla

19.8.2022

Sopimussihteeri Juha Anttila vastaa jatkossa Ahtausalan työehtosopimuksen lisäksi myös Ahtausalan toimihenkilöiden, Viking Line Oy:n, Suomen Vapaasatama Oy:n sekä Nosturinkuljettajien työehtosopimuksista.

Autoliikennealojen sopimussihteeriksi on nimetty Harri Pasanen. Sopimussihteerin tehtävien lisäksi hän vastaa Huoltokorjaamoiden sekä Matkahuollon työehtosopimuksista.

Palkkasihteeri Jari Kudjoi vastaa jatkossa Terminaalitoiminnan, Liikenneopetusalan, Kaupan automiesten ja Elintarvikealan automiesten työehtosopimusten lisäksi myös Huolinta-alan varastoterminaalien työehtosopimuksesta.

Lauri Tiainen siirtyy palkkasihteerin tehtävistä järjestöpuolelle nimikkeellä järjestäjätoimitsija.

Työehto- ja järjestöosaston yhteystiedot löydät liiton verkkosivuilta tästä linkistä. 

Muiden palkkasihteerien tes-vastuisiin ei tehty muutoksia. Kaikki vastuualueet työehto- ja järjestöosastolla:

Sopimussihteeri Harri Pasanen

 • autoliikennealat (kuorma-auto, linja-auto, terminaali, huoltokorjaamo, matkahuolto, säiliöauto- ja öljytuote)

Sopimussihteeri Juha Anttila

 • ahtausala, ahtausalan toimihlöt, Viking Line, Suomen Vapaasatama Oy, nosturinkuljettajat

Palkkasihteeri Vesa Lackman

 • kuorma-autoala ja ympäristöhuollon liite
 • säiliöauto- ja öljytuoteala

Palkkasihteeri Juha Ollas

 • linja-autohenkilökunta
 • taksiliikenne
 • Airpro Oy

Palkkasihteeri Jari Kudjoi

 • terminaalitoiminta
 • liikenneopetusala
 • kaupan automiehet
 • elintarvikealan automiehet
 • huolinta-alan varastoterminaali

Palkkasihteeri Katri Höök

 • matkatoimistoala

Palkkasihteeri Johanna Tuomaala

 • matkustamohenkilöstö

Työsuojelusihteeri Pasi Ritokoski

Järjestö- ja koulutussihteeri Esa Tuominen

Järjestötoimitsija Juha Häkkinen

Järjestäjätoimitsija Ari Lehtola

Järjestäjätoimitsija Lauri Tiainen

Vastaava lakimies Sara Seppänen

Asiantuntijalakimies Jukka Siurua

ITF-apulaiskoordinaattori Jan Örn


Päivitetty: 19.8.2022