Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt siirtää 29.1.2018 uhkaavia satamalakkoja kahdella viikolla

26.1.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö 25.1.2018 19.44

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n jäseninä olevia Turun, Naantalin, Rauman, Kokkolan ja Oulun satamissa työskenteleviä nosturinkuljettajia ja satamavalvojia koskevat työnseisaukset voidaan siten toteuttaa vasta 12.2.2018, mikäli työriitaa ei saada aikaisemmin ratkaistua.

Päätökset on tehnyt työministeri Jari Lindström sovittelija Jukka Ahtelan esityksestä.

- On hyvä, että sovittelulle saadaan lisää aikaa. Osapuolten näkemyserot ovat suuret. Avoinna on vaikeita ja periaatteellisia riitakysymyksiä, jotka liittyvät sekä sopimusten rakenteeseen että sisältöön. Kyseiset työnseisaukset vahingoittaisivat huomattavasti yleistä etua: ne kohdistuisivat välittömästi ulkomaankaupan kannalta olennaisen tärkeiden satamien toimintoihin, vaikeuttaisivat tuntuvasti vientiä ja tuontia sekä aiheuttaisivat merkittävää haittaa ulkopuolisille yrityksille, niiden työntekijöille ja muille kansalaisille kuten matkustajille, jotka eivät ole millään tavalla riidan osapuolia, sanoo Ahtela.

Työnseisausten piiriin on ilmoitettu kuuluvan Turun Satama Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Rauman Satama Oy:n, Kokkolan Satama Oy:n sekä Oulun Satama Oy:n palveluksessa nosturinkuljettajina ja satamavalvojina toimivat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n jäsenet.

Päätösten sisältö

Työ- ja elinkeinoministeriö on työriitojen sovittelusta annetun lain 8 §:n nojalla riittävän ajan varaamiseksi sovittelua varten kieltänyt Turun Satama Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Rauman Satama Oy:n, Kokkolan Satama Oy:n sekä Oulun Satama Oy:n palveluksessa nosturinkuljettajina ja satamavalvojina toimivien Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n jäsenten 29.1.2018 klo 6.00 alkavaksi ilmoitettujen työnseisausten toimeenpanemisen 12.2.2018 klo 6.00 saakka.

Sovittelu jatkuu

Työriitojen sovittelua jatketaan edelleen sovittelijan johdolla. Seuraavat tapaamiset ovat myöhemmin tällä viikolla.

 


Päivitetty: 5.6.2019