Työsuojeluvaalit 1.11.–31.12.2023

13.10.2023

Työpaikkojen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että työpaikalle valitaan työsuojeluhenkilöt. Työsuojeluvaalit järjestetään marras–joulukuussa aina kahden vuoden välein.

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.

Vähintään kymmenen työntekijän työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä mahdollisesti sovittu määrä työsuojeluasiamiehiä. Isommissa yrityksissä on useampia yhteistoiminta työpaikkoja, joiden työsuojeluvaltuutettuja ei tule korvata työsuojeluasiamiehillä. Myös pienemmille työpaikoille on hyvä valita työsuojeluhenkilöstö helpottamaan työsuojelunyhteistoimintaa.

Työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin on muodostettava yli 20 hengen työpaikoille.

Vaalien järjestäminen

Valinnat tehdään marras–joulukuussa 2023 vuosiksi 2024–2025, jos ei muuta ole perustellusta syystä sovittu. Vaalimateriaalin löydät täältä.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt ovat työntekijöiden edustajia ja uudistusten alullepanijoita työpaikoilla. Liitto voi toimia vain luottamushenkilöiden, työsuojeluaktiivien ja ammattiosastojen toimihenkilöiden kautta. Suuri haaste on työsuojeluvaltuutettujen saaminen erityisesti pienille työpaikoille.

Lainsäädännön mukaan työsuojeluvaali on aina työpaikkakohtainen asia, ja vaaliin saavat osallistua kaikki työpaikan työntekijät ammattiliiton jäsenyydestä riippumatta.

AKT:n työehtosopimuksen alaisilla työpaikoilla noudatetaan keskusjärjestöjen välillä sovittua teollisuuden ja palvelualojen vaaliohjetta vuodelle 2021. Ohje on tarkoitettu auttamaan työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinnan käytännön järjestelyissä. Ohjetta voidaan soveltaa myös valittaessa työsuojelutoimikunnan jäseniä ja työsuojeluasiamiehiä.

TTK vaaliohje 2021

Maksuton sovellus työsuojeluvaalien järjestämiseen työpaikalla

Työturvallisuuskeskus on julkaissut helppokäyttöisen digisovelluksen, jonka avulla työpaikalla voidaan järjestää työsuojeluvaalit. Sovelluksen avulla voidaan toteuttaa sähköinen äänestys.

Sovellus on maksuton työkalu, jolla voi helposti toteuttaa työsuojeluvaalien sähköisen äänestyksen. Sovelluksen käyttäminen vaatii rekisteröitymisen ja palvelusopimuksen hyväksymisen. Lisää luettavissa tästä AKT:n uutisissa

 


Päivitetty: 19.10.2023