Työtapaturmaan ja ammattitautiin määrättyjen lääkkeiden korvauskäytäntöön muutos

28.10.2016

1.1.2016 voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan (128§) asiakas maksaa työtapaturmavamman tai ammattitaudin hoitamiseksi määrätyt lääkkeet ensin itse, minkä jälkeen asiakas voi hakea kustannuksista korvausta vakuutuslaitokselta vuoden kuluessa.

Apteekki ei voi antaa enää maksutta edellä mainittuja lääkkeitä siirtymäajan jälkeen eli 1.1.2017 alkaen.

Asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä siihen vakuutuslaitokseen, joka on korvannut sen työtapaturman tai ammattitaudin, johon lääkkeet on määrätty, ja tiedustella voisiko vakuutuslaitos antaa esimerkiksi maksusitoumuksen kyseisen työtapaturmavamman tai ammattitaudin hoitamiseksi määrätyille lääkkeille. 

Yhteyttä vakuutuslaitokseen kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen vuoden 2016 loppua.  

Lisätietoja työtapaturman tai ammattitaudin korvanneesta vakuutusyhtiöstä

Folksam Vahinkovakuutus Oy
vahinkopalvelu: 010 550 2030

A-vakuutus
palvelunumero: 03040506

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
vahinko- ja korvauspalvelut: 010 503 5011

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 
korvauspalvelu: 010 19 16 00

LähiTapiola 
korvauspalvelut:09 453 3666

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
asiakaspalvelu: 029 435 2650

Pohjantähti 
korvausosasto: 020 763 4017

Protector Vakuutus
palvelunumero:020 741 4001

OP Vakuutus Oy
korvauspalvelu: 030 105 503

Försäkringsaktiebolaget Alandia
(0)18 29 000

Turva
korvaukset: 01019 5108

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
vaihde 010 381 171

Valtiokonttori
asiakaspalvelu 0295 50 2738

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
(0)18 27600

Alkuperäinen uutinen löytyy täältä >>


Päivitetty: 5.6.2019