Työtapaturmien suunta laskeva

22.12.2020

Vuonna 2018 Suomessa sattui Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 135 500 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui 124 400 ja yrittäjille ja maatalousyrittäjille 11 000.

Työpaikoilla tai työliikenteessä tapahtui suurin osa kaikista työtapaturmista, 112 700 tapausta. Työmatkoilla sattui 22 800 työtapaturmaa. 

EU:n tilastointikäytännön mukaisesti lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Työpaikalla tai työmatkaliikenteessä kuoli 2018 yhteensä 37 henkilöä. Näistä palkansaajia oli 25, maatalousyrittäjien 3 ja muiden yrittäjien 9. Työmatkalla sattui yhteensä 12 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 11 palkansaajille ja yksi muille yrittäjälle. Työkuolemien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2017 työpaikalla tai työmatkalla menehtyi yhteensä 30 henkilöä.

Maantiekuljetuksissa vielä parempaa

Tilastokeskuksen mukaan koko kuljetusalalla (sisältää maaliikenteen lisäksi mm. vesi- ja ilmaliikenteen ja varastoinnin) työtapaturmien määrä on määrä laskenut vuodesta 2017 (tapaturmia 3 756 kpl) vuoteen 2018 (3 513).

Pitempi suunta vuodesta 2010-2018 on myös selvästi laskeva, yli 30 prosenttia. Tapaturmia vuonna 2010 oli 5 063.

Maantiekuljetuksissa (maaliikenne ja putkijohtokuljetus) väheneminen on ollut vielä selvempää, 36 prosentin pudotus työtapaturmissa (katso taulukko). Tapaturmia vuonna 2010 oli 2 940 ja vuonna 2018 niitä oli 1 872.

Jaakko Takalainen

 

 

 


Päivitetty: 23.12.2020