Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta voimaan syyskuun alussa - mukana uusia velvoitteita

28.8.2023

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astuu voimaan 1. syyskuuta 2023. Lain tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) vastuita. Lisäksi edistetään kuljetusturvallisuutta ja tehostetaan valvontaa. Lain uusia edellytyksiä VAK-toimijalle on sisäinen pelastussuunnitelma tilapäisen säilytyksen paikalle sekä ilmoitus nimetystä turvallisuusneuvonantajasta.

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astuu voimaan 1.9.2023. Toimijan, kuten kuljetusyrityksen, joka harjoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tai siihen liittyvää muuta toimintaa, on tunnettava laki ja sen nojalla annetut muut säädökset. Lisäksi vaaditaan aiempaa kattavampia riskianalyysejä, kun kartoitetaan vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvää toimintaa. Näin varmistetaan, että vaarallisten aineiden kuljetuksessa otetaan huomioon kaikki riskitekijät ja että asianmukaiset varotoimet on suunniteltu huolella ja mikäli tarve ilmenee, pelastustoimet toteutetaan asianmukaisesti.

- Uusilla velvoitteilla saadaan parannettua työturvallisuutta ja otetaan paremmin haltuun ympäristöasiat mahdollisen onnettomuuden varalta. Etenkin tilapäisen säilytyksen osalta kuljetuksissa on ollut haasteita, AKT:n työsuojelutoimitsija Pasi Ritokoski sanoo.

Valvontaa tehostetaan

Uusi lainsäädäntö vahvistaa viranomaisyhteistyötä VAK-kuljetuksissa. Traficom saa toimivallan VAK-lain yleisenä valvontaviranomaisena sekä valtuudet tarkastaa VAK-kuljetuksien toimijoita ja säädöksien noudattamista.
Traficom tulee toimimaan viranomaisvalvonnan koordinaattorina. Tavoitteena on selkeyttää viranomaisvalvontaa jokaisessa liikennemuodossa ja koko vaarallisten aineiden kuljetusketjussa. Tämä auttaa ehkäisemään vaaratilanteita ja varmistamaan, että vaaralliset aineet kuljetetaan turvallisesti ja vastuullisesti.

Ilmoitusvelvollisuus turvallisuusneuvonantajasta

VAK-lain mukaan tie- tai rautatiekuljetuksiin on nimettävä turvallisuusneuvonantaja, josta on ilmoitettava Traficomille. Turvallisuusneuvonantajasta ilmoittaminen tehdään Traficomin verkkosivulla. Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan 1.9.2023. Aiemmin tehdyt ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi samana päivänä.

Tilapäiseen säilytykseen pelastussuunnitelma

Kuljetukseen kuuluvan vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen turvallisuutta pyritään parantamaan VAK-lain uusilla vaatimuksilla. Nyt tilapäisen säilytyksen paikalle on laadittava sisäinen pelastussuunnitelma ja nimettävä paikalle vastuuhenkilö. Traficom tulee julkaisemaan asiakirjat sisäisen pelastussuunnitelman laatimiseksi ja ohjeistusta niiden täyttämiseen.

Aiheesta lisää Traficomin verkkosivuilla

Sinua voisi kiinnostaa myös juttu LNG-onnettomuudesta AKT-verkkolehdestä

 


Päivitetty: 28.8.2023