Pohjoismaiset ay-järjestöt: Suomen hallituksen toimet puuttuvat karkeasti sopimusvapauteen

11.9.2015

Pohjoismaiset ay-järjestöt: Suomen hallituksen toimet puuttuvat karkeasti sopimusvapauteen. Pohjolan ay-liike tuomitsee Suomen hallituksen esittämät kaavailut heikentää työntekijöiden työehtoja ja toimeentuloa puuttumalla karkeasti sopimusvapauteen.

- Suomen hallituksen julkistamat toimet kilpailukyvyn parantamiseksi romuttavat pohjoismaisen mallin mukaisen sopimisen ja vaarantavat koko vapaan sopimusoikeuden, pohjoismaiset ay-puheenjohtajat toteavat. 

- Monet kansainväliset sopimukset takaavat järjestäytymisvapauden ja oikeuden neuvotella kollektiivisesti työehdoista. Näitä kansainvälisiä sopimuksia ovat ILO:n yleissopimukset nro 87 ja 98, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus sekä taloudellisia-, sosiaalisia- ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat sopimukset.  

Pohjolan ay-liike toteaa, että jos Suomen hallituksen esittämät työelämän heikennysesitykset toteutetaan, on niillä arvaamattomat seuraukset paitsi suomalaiselle yhteiskunnalle, niin myös laajemmin Pohjoismaissa. 

- Suomen hallitus rajoittaa työmarkkinajärjestöjen vapaata neuvotteluoikeutta. Se ei ole hyväksyttävää, järjestöt toteavat. 
 
Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön (NFS – Nordens Fackliga Samorganisation) jäsenjärjestöjä ovat kaikki pohjoismaalaiset ay-keskusjärjestöt. Järjestöillä on yhteensä 9 miljoonaa jäsentä. PAY:n suomalaisia jäsenjärjestöjä ovat SAK, Akava ja STTK.

 


Päivitetty: 5.6.2019