Valtiovarainministerin talousarvioesitys heikentää väyläverkon tilaa

30.8.2023

Kuljetusalan ammattiliitoissa ollaan pettyneitä valtionvarainministeri Riikka Purran liikennettä, ja erityisesti väyläverkkoa, koskevaan talousarvioesitykseen.

Perusväylänpidossa on jo nyt 2,9 miljardia korjausvelkaa. Suomalaisten liikenneväylien heikko tilanne on laajasti tunnustettu tosiasia, joka on saatava korjattua. Edellisen hallituskauden lisämäärärahat korjausvelan kuromiseksi on todettu riittämättömäksi kustannusten nousun takia ja nyt valtiovarainministeri Purran talousarvioesityksessä väylänpidosta ja kehittämisestä aiotaan leikata n. 150 miljoonaa euroa.

Liikenteeseen kohdistuvat leikkaukset tulevat heijastumaan esimerkiksi huoltovarmuuteen ja kuljetuksen kilpailukykyyn. Nykymaailmanmenossa se ei taida olla kovin järkevää, toteaa Rautatiealan Unioni RAUn ja Kuljetusliitot KL:n puheenjohtaja Markku Lehtinen.

Vielä erikoisemmaksi tilanteen tekee se, että samanaikaisesti kun perusmäärärahoja vähennetään, valtiovarainministeri Purra on valmis käynnistämään mittavia miljardiluokan uusia hankkeita, jotka on suunniteltu rahoitettavan valtion omaisuutta myymällä.

Kannattavan tai huoltovarmuuden näkökulmasta tarpeellisen valtion omaisuuden myynti investointihankkeiden rahoittamiseksi on käsittämättömän lyhytnäköistä politiikkaa, Lehtinen painottaa.

Kuljetusliitot KL esittää, että hallituksen talousarvioesitykseen tehdään liikennettä koskevat korjaukset, joilla edistetään perusväylänpitoa sekä korjausvelan pienentämistä. Uusista jättihankkeista ja valtion omaisuuden myyntiaikeista niiden kattamiseksi on syytä luopua.

Kuljetusliitot KL ry:n jäsenliittoja ovat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Rautatiealan unioni RAU ry ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry. Järjestön perustehtävänä on tukea jäsenliittojen itsenäisesti harjoittamaa edunvalvonta- ja sopimustoimintaa, vahvistaa liittojen keskinäistä yhteistyötä sekä edistää liittojen yhteisiä tavoitteita. Kantavana voimana on, että vahva ja yhtenäinen KL pystyy paremmin taistelemaan heikomman puolella.


Päivitetty: 30.8.2023