Taksissa pitkä päivä ja väkivallan uhka

28.5.2018

Pohjoismaiden Kuljetustyöntekijöiden federaation (NTF) tutkimuksen mukaan taksinkuljettajat tekevät pitkiä päiviä. Keskimäärin taksinkuljettajana toimivien työviikot venyvät lähes 53-tuntisiksi. Taksinkuljettajat tekevät myös pitkiä työvuoroja. Pisimmillään työvuorot ovat venyneet 55 tuntiin. Vastanneista yli 10 prosenttia ilmoitti tehneensä 20−25 tunnin mittaisia työvuoroja.

Myös väkivalta ja sen uhka ovat osa taksinkuljettajan työpäivää ja 60 prosenttia kuljettajista sanoo kokeneensa työssään väkivaltaa tai sen uhkaa.

Taksinkuljettajan työ on myös raskasta ja neljä viidestä kuljettajasta sanoo kokevansa olevansa väsynyt.

Suurin osa kuljettajista tekee työtä provisiopalkalla (87,2%). Kiinteää palkkaa sai 5,7 prosenttia vastanneista. Loput saivat sekä provisiota että kiinteää palkkaa.

Lähes puolet vastanneista (Suomi ei tässä mukana) oli ollut vahinkotilanteessa. Vahingoista joka kymmenes johti ruumiinvammoihin.

Tutkimuksen mukaan taksinkuljettajan työ ja siihen liittyvät ongelmat olivat hyvin samanlaisia kaikissa Pohjoismaissa. Tutkimuksessa osallistui yli 500 taksinkuljettajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Lue koko raportti >>

 


Päivitetty: 5.6.2019