Intressebevakningen

AKT:s primära uppgift är att bevaka de medlemmars intressen som är organiserade inom förbundets avtalsbranscher.

AKT ingår för medlemmarnas del kollektivavtal med arbetsgivarförbunden i olika branscher och övervakar tillsammans med fackavdelningar och förtroendepersoner att ingångna avtal håller. AKT har slutit 18 kollektivavtal med 7 olika arbetsgivarförbund.

I kollektivavtalen bestäms anställningens minimivillkor, såsom löner, arbetstider, lön under sjukfrånvaro, moderskapsledighet, övertidsersättningar, olika tillägg, dagpenningar, semesterlöner och semesterersättning, samt ersättning för arbetstidsförkortning.

Arbetststagarens, liksom också arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter är definierade i kollektivavtalet och arbetslagstiftningen (exempelvis arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen och lagen om arbetarskydd).

I enlighet med lagen om kollektivavtal är arbetsgivare som hör till ett arbetsgivarförbund skyldiga att tillämpa kollektivavtalet.

Arbetsgivare, som inte är organiserade i ett arbetsgivarförbund skall tillämpa kollektivavtalet på basen av avtalets allmänbindande verkan.

Kollektivavtalets allmänbindande verkan innebär att löne- och andra arbetsvillkor i kollektivavtalet binder också de arbetsgivare som inte hör till det arbetsgivarförbund som har ingått avtalet.

I arbetsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan man inte komma överens om villkor som är sämre än dem i kollektivavtalet.

Förtroendemännen, fackavdelningen och AKT:s anställda bistår medlemmarna i anställningsfrågor.

AKT driver sina medlemmars intressen och utvecklar deras arbetsvillkor också genom att ge utlåtanden om lagbetänkanden och genom kontakt till lagstiftare och andra aktörer inom transportbranschen i hemlandet såväl som internationellt.


Päivitetty: 5.3.2020