Arbetarskydd

Arbetarskyddets syfte är att säkerställa arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga fram till pensionsåldern. Arbetarskyddslagstiftningen har uppgjorts med tanke på detta och den förutsätter att arbetsgivaren gör allt som står i hans makt för att skydda arbetstagarna från arbetsolyckor. Arbetsgivaren skall också sörja för att arbetstagarens hälsa inte försvagas på grund av arbetet.

Grunden för AKT:s arbetarskyddsverksamhet är förbundets program för arbetsmiljö 2022-2026; programmet finns att läsa på finska Förbundet satsar särskilt mycket på att förebygga olyckor och på riskhanteringen på arbetsplatserna.


Päivitetty: 2.1.2023