Medlemsförmåner

Intressebevakningen

Minimivillkoren för din anställning bestäms i det kollektivavtal AKT har ingått. Dina intressen på arbetsplatsen bevakas av din fackavdelning och av arbetsplatsens förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige. Intressebevakningen är uppbyggd kring ett nätverk av fackavdelningar och förtroendemän. Förbundets anställda personal på distriktskontoren och huvudkontoret är förtroendemannens stöd, och hjälper såväl förtroendemannen som de enskilda medlemmarna i frågor som gäller anställningen. Läs mera

Rättshjälp

Förbundets medlemmar har rätt till avgiftsfri rättshjälp för att lösa arbetsrättsliga konflikter gällande anställningen. Läs mera (på finska)

Utbildning

Som medlem i förbundet har du möjlighet att delta i olika slags mångsidiga kurser som förbundet arrangerar och stöder. En del av kurserna arrangeras av förbundet och andra av Fackinstitutet i Kiljava. Som medlem har du också möjlighet att anhålla om utbildningsstipendier. Läs mera (på finska)

Semesterplatser

Förbundet semesterplatser är förmånliga för medlemmarna. Läs mera (på finska)

Medlemstidning

Medlemstidningen AKT utkommer 8 gånger per år. Tidningen är en viktig länk mellan medlemskåren och förbundet. Upplagan är 45 000 och den postas till alla medlemmar. Har du kruxat för svenska som modersmål har du även rätt att få FFC-tidningen Löntagaren.

Kalender

Du får förbundets färska kalender varje år.

Tidningsförmån

En annan medlemsförmån är att du får rabatt på prenumerationen av en arbetartidning.

Rabatter med medlemskortet

Genom att uppvisa ditt personliga medlemskort får du olika slags rabatter som förbundet har förhandlat fram, bl.a. försäkringar från Turva.

Arbetslöshetsskydd

Som medlem i AKT är du samtidigt medlem i förbundets arbetslöshetskassa. Kassan tryggar dina intressen om du blir arbetslös.


Päivitetty: 2.1.2023