Bli medlem

Medlem i förbundet blir du genom att ansluta dig till en fackavdelning. Du får en anslutningsblankett av förtroendemannen på din arbetsplats, av förbundets distrikts- eller huvudkontor eller genom att beställa ditt anslutningspaket här

Du kan också ansluta dig till förbundet, byta fackavdelning eller arbetsgivare genom att fylla i de elektroniska blanketterna nedan:

BLANKETT: NY MEDLEM/BYTE AV FACKFÖRBUND
(Om din arbetsgivare bär upp medlemsavgiften behöver du inte skriva ut avtalet om uppbörd av medlemsavgift i anslutningsblanketten. Uppbördsavtalet öppnas när du har tryckt på BLI MEDLEM)

ANSLUTNINGSBLANKETT FÖR STUDERANDEMEDLEM

Finn din egen distriktsbyrå och fackavdelning

Uppbörd av medlemsavgift

Om arbetsgivaren bär upp din medlemsavgift i förbundet skall du skriva ut ett avtal om uppbörd av medlemsavgift för din arbetsgivare att fylla i. Du kan skriva ut avtalet efter att ha tryckt på länken LIITY (BLI MEDLEM) på anslutningsblanketten. En kopia av uppbördsavtalet skall ges till arbetsgivaren/löneräkningen. Se till att arbetsgivaren sänder uppbördsavtalet till förbundet. Arbetsgivaren bär upp medlemsavgiften från din lön och redovisar den för förbundet. Kontrollera alltid med din löneremsa att arbetsgivaren faktiskt har burit upp din medlemsavgift.

Om arbetsgivaren inte bär upp din medlemsavgift skall du själv sörja för att avgiften blir betald. När medlemsanslutningsblanketten har behandlats hos förbundets medlemsregister får du en medlemsavgiftstabell och giroblanketter per post, att använda vid betalningen.

Medlemsavgiftens storlek

År 2023 är medlemsavgiften 1,8 procent av bruttolönen. För år 2024 medlemsavgiften är 1,6 % av bruttolönen. Dessutom uppbär vissa fackavdelningar en förhöjd medlemsavgift.

Medlemsavgiften är en procentuell andel av all skattebelagd löneinkomst, inklusive semesterlön, semesterersättning och semesterpenning, lön som arbetsgivaren betalar under sjukfrånvaro och andra motsvarande ersättningar, inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och andra förmåner som a-kassan betalar. Medlemsavgift betalas inte på de förmåner som FPA betalar ut.

Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen.


Päivitetty: 22.12.2023