#EU4FairWork-kampanj

AKT och ALT arbetar tillsammans mot odeklarerat arbete i #EU4FairWork-kampanjen

Odeklarerat arbete eller svartarbete känner inga gränser. Arbetsmarknadsorganisationer inom transportbranschen, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ja Bilbranschens arbetsgivarförbund (ALT), är tillsammans med andra centrala organisationer, ministerier och tillsynsmyndigheter med i Europeiska arbetsmyndighetens #EU4FairWork-kampanj. Kampanjen delar information om åtgärder för att bekämpa odeklarerat arbete och varför det bör ligga i allas intresse att arbeta lagligt.
 

Vad är svartarbete?

Odeklarerat arbete är arbete där lön utbetalas i regel i kontanter, och lön eller en del av lönen inte anmäls till Skatteförvaltningen. Arbetsgivaren betalar inte löntagarens socialförsäkringsavgifter, som till exempel arbetspensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringsavgifter.

I värsta fall handlar svartarbete om grov lönedumpning eller att arbetstagaren försätts i en tydligt mindre fördelaktig ställning genom att till exempel utnyttja arbetstagarens ekonomiska trångmål eller beroendeställning i förhållande till arbetsgivaren.

Hur bekämpas svartarbete i Finland?

Vi måste alla delta i kampen mot svartarbete. Företag som använder sig av svartarbete får en orättvis konkurrensfördel i form av lägre arbetskostnader jämfört med andra företag i samma bransch. De som beställer transporttjänster spelar en avgörande roll i kampen mot svartarbete.

Bekämpningen av svartarbete är en del av programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. 

Har du information om svartarbete? Då kan du skicka tips till arbetarskyddsmyndigheten med detta webbformulär. All information behandlas förtroligt.

Arbetstagare:

Se till att din arbetsgivare rapporterar ditt arbete till myndigheterna och att din lön betalas till ditt bankkonto. Arbeta bara med ett skattekort och kräv alltid en lönespecifikation. Kräv också ett skriftligt anställningsavtal eller ett skriftligt uttalande där villkoren för anställningsförhållandet beskrivs. I lönespecifikationen kan du se att arbetsgivaren betalar skatterna och socialförsäkringsavgifterna direkt från din lön.

Arbetsgivare:

Ta väl hand om dina arbetstagare för de tar hand om dina kunder. Locka de bästa medarbetarna genom att erbjuda dem en legitim och etisk företagskultur. 
Var rädd om ditt rykte – det är en vinst för företaget, dess anställda och samarbetspartners. 
Var pålitlig och anmäl dina medarbetare och deras inkomster rätt.

Hur bekämpas svartarbete inom EU?

Bekämpningen av svartarbete är en politisk prioritet för Europeiska unionen. Sommaren 2019 inrättades Europeiska arbetsmyndigheten (European Labour Authority, ELA), som effektiviserar åtgärderna för att bekämpa svartarbete och missbruk i gränsöverskridande situationer. ELA främjar företagens och de anställdas kunskap om EU:s bestämmelser om rörlighet. bättre genomförande av bestämmelserna samt myndigheternas gränsöverskridande samarbete och övervakning.

#EU4FairWork

I Finland deltar ett täckande nätverk i kampanjen. Kampanjen omfattar ministerier, tillsynsmyndigheter och organisationer: arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, polisen, Migrationsverket, arbetarskyddsmyndigheten, dvs. regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, Skatteförvaltningen, pensionsskyddscentralen, arbetarskyddscentralen, Finlands näringsliv, Byggnadsindustrin, Företagarna i Finland rf, Turism- och Restaurangförbundet rf , Akava ry, Servicefacket PAM rf, Byggnadsförbundet rf, FFC, STTK rf, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry,  Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), KT Kommunarbetsgivarna och FPA.

Ytterligare information:

Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 938 
Anna Rissanen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7052

Webbplatsen Den grå ekonomin och den ekonomiska brottsligheten förändras: Den som använder svart arbetskraft vill undvika arbetsgivarförpliktelser https://www.vero.fi/sv/gr%C3%A5-ekonomi-brottslighet/fenomen/svart-arbetskraft/ 

Kampanjtid är 21 september - 25 september 2020. Du kan följa kampanjen i sociala me-dier under hashtaggen #EU4FairWork.

Webbplatsen Den grå ekonomin och den ekonomiska brottsligheten förändras: Den som använder svart arbetskraft vill undvika arbetsgivarförpliktelser https://www.vero.fi/sv/gr%C3%A5-ekonomi-brottslighet/fenomen/svart-arbetskraft/


Päivitetty: 14.9.2020